Hoofdinhoud

Een Bijbel die leidt tot gezonde thuissituaties

Honduras was de eerste stap in het grote succes van de 100 Stappen Samenleesbijbel (SLB). In 2019 startte het Bijbelgenootschap van Honduras met het verspreiden van de Spaanse vertaling van deze kinderbijbel. Vier jaar later werden - door het NBG, over de hele wereld - meer dan 500.000 exemplaren van de 100 Stappen SLB verspreid.

We blikken terug én vooruit, samen met de man waar het ooit allemaal begon: Jorgé Gomez, directeur van het Hondurees Bijbelgenootschap. ‘De Samenleesbijbel? Een groot succes!’ steekt Gomez van wal. “We hadden nooit kunnen voorzien wat een succes het zou worden. Eigenlijk begon het allemaal met de kardinaal van Tegucigalpa, onze hoofdstad. Hij wou een Bijbel die de gezinnen terug samen zou brengen, aangezien hij er sterk van overtuigd is dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. We startten het project, maar toen brak plots de pandemie uit. We verspreiden duizenden exemplaren, ondanks de vele uitdagingen die de lockdown met zich meebracht. Maar de gevolgen waren fantastisch. Gezinnen die niet meer met elkaar spraken, kwamen plots terug samen rond dat ene boek. Grootouders en kleinkinderen die samen Bijbellezen, ouders die door hun kinderen terug de weg naar de kerk vonden. In de donkerste tijden bracht de Samenleesbijbel een krachtig, hoopvol licht naar Honduras.” 

“De pandemie ligt gelukkig achter ons. We zetten nog steeds door, nog veel gezinnen willen de Bijbel ontdekken. Daarvoor is het belangrijker dan ooit om de connecties met de kerken goed te onderhouden en hen voldoende te ondersteunen. Vanuit de Hondurese kerken klinkt eenzelfde geluid. Het is geen geheim dat wij in een gewelddadig land leven. J arenlang stonden we op één als gevaarlijkste land ter wereld. Dat lag grotendeels aan de lokale gangs en de drugscriminaliteit, maar er zat nog een verdoken aspect bij. Economische uitzichtloosheid voor heel veel mannen in Honduras. Veel mannen vluchten naar de VS, op zoek naar werk.

Een wijk in Honduras waar de Samenleesbijbel wordt uitgedeeld

Dit zorgde voor heel wat alleenstaande moeders met kroostrijke gezinnen, die amper het hoofd boven water konden houden. We werken veel samen met kerken die zich op vrouwen in kwetsbare situaties richten. Veel vaders die wél in Honduras bleven worstelen met een breed palet aan problematieken: drugs, alcohol, huiselijk geweld. Ook hier heeft de Bijbel een krachtige impact. Door met het gezin in de Bijbel te lezen, geven veel vaders aan dat ze een reality check kregen. Er werd hen als het ware een spiegel voorgehouden, wat leidde tot gezondere thuissituaties. Dit hadden wij zelf nooit kunnen voorzien en we zijn positief verrast over de kracht van deze Bijbeluitgave op de gezinnen én samenleving in Honduras.” 

Gomez: “We zijn dankbaar voor de steun vanuit Nederland en Vlaanderen. De Family Bible was een prachtige start met verregaande, positieve gevolgen. Maar nu klinkt er steeds meer: ‘Wat met onze tieners?’ De 100 Stappen SLB is ideaal voor de kinderen, maar voor de tieners is er echt materiaal tekort. We horen die vraag op meerdere plekken in de wereld. Hopelijk kunnen we in de toekomst een vervolgstap zetten en een Bijbel(gedeelte) uitbrengen dat onze zoekende jongeren dichterbij God brengt.” 

Interview en tekst: Arne Willems – Regiomanager Vlaanderen bij het NBG 

Impactverhaal

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!