Hoofdinhoud

Een boek dat levens verandert 

Daniel Loh is een vrolijke man die enthousiasme uitstraalt wanneer hij praat over zijn werk bij United Bible Societies China Partnership (UBSCP). Als directeur van de UBSCP heeft hij een duidelijke missie: De Bijbel voor iedereen in China. Dit betekent dat UBSCP zich inzet om ervoor te zorgen dat iedereen in China die geïnteresseerd is, toegang heeft tot een Bijbel in de taal en vorm van zijn of haar keuze.

UBSCP heeft zijn kantoor in Singapore en kent vier belangrijke doelen: het drukken en verspreiden van Bijbels, het vertalen naar minderheidstalen, het bevorderen van betrokkenheid bij de Bijbel en het ondersteunen van voorgangers en lekenpredikers. Hoewel het werk soms uitdagend kan zijn, houdt Daniel vast aan het motto: ‘een ‘nee’ vandaag kan morgen nog steeds een ‘ja’ zijn.’ 

Een van de projecten waar Daniel enthousiast over is, is de ondersteuning van lekenpredikers in landelijke dorpen via de kerken in China. Vaak hebben deze mensen geen formele theologische opleiding, dus UBSCP ondersteunt hen door studiebijbels, Bijbelhulpmiddelen en training te bieden. Op dit moment zijn er meer dan 190.000 van deze lekenpredikers die in landelijke dorpen wonen en preken. Naast het uitrusten met de Bijbel, ontvangen de predikers ook training via verschillende discipelschapscursussen. Daniel: ‘Op deze manier kan de Bijbel nog steeds kleine dorpen bereiken en raken steeds meer mensen geraakt door Gods Woord.’ 

Een ander project van UBSCP is Walk through the Bible (Wandel door de Bijbel). In slechts zes uur worden mensen door het Oude Testament (3 uur) en het Nieuwe Testament (ook 3 uur) geleid. Dit gebeurt met behulp van gebaren en andere hulpmiddelen. Daniel: ‘Dit is vooral nuttig voor mensen die de Bijbel nog niet zo goed kennen en vaak het lezen en begrijpen van het Oude Testament moeilijk vinden. Met dit project hopen we mensen te inspireren en hen te laten ontdekken dat het Oude Testament vol prachtige verhalen en teksten zit.’ 

China is een groot land met veel talen. De hoofdtaal is standaard Chinees, maar er bestaan veel meer lokale minderheidstalen. Daniel: ‘Er lopen momenteel vertaalprojecten in vijf van die talen. Daarvan zijn er drie bijna voltooid. Een vertaalproject kan alleen worden gestart met steun van de provinciale kerk en goedkeuring van de lokale autoriteiten. Dus dat geldt bijvoorbeeld voor deze vijf talen. We zijn hier erg dankbaar voor, omdat een Bijbel in je eigen taal altijd je hart bereikt.’ 

Daniel is dankbaar voor alle Bijbelgenootschappen die met UBSCP samenwerken en het Bijbelwerk in China ondersteunen. Deze samenwerkingen stellen het UBSCP-team in staat om de kerken in China te ondersteunen bij het bereiken van nog meer mensen met het Woord van God.  

Alle projecten waar Daniel over praat, komen voor hem samen in zijn ontmoeting met een oude man in een klein dorp in 2017. Daniel: ‘Ik herinner me hem nog heel goed. De man was 75 jaar oud en las elke dag in zijn Bijbel. Hij had de Bijbel zo vaak gelezen dat de pagina’s eraf vielen als losse blaadjes en hij probeerde ze met naaigaren weer vast te maken. Maar toch zou deze man zijn Bijbel voor niets ter wereld willen ruilen, omdat de Bizo belangrijk en kostbaar voor hem was. Voor mij toont dit verhaal de honger naar Gods Woord. Het is niet zomaar een boek, het is een boek dat levens verandert en leven schenkt!’ 

Interview en tekst door: Roelien Smit

Impactverhaal

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!