Hoofdinhoud

Hoe de wetenschapsbijbel student Esther hielp haar mening te vormen

‘De Bijbel is niet zwart-wit. Wat je leest kun je op meer dan één manier uitleggen. Dat valt me op nu ik in deze Bijbel lees,’ zegt Esther Ganesh over haar Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap. ‘Als ik tegen een vraag aanloop, pak ik deze Bijbel erbij.’

‘Deze Bijbel reikt me verschillende perspectieven aan. Dat stimuleert me uit te zoeken waar ik me in kan vinden. Ook helpt het me om andere perspectieven beter te begrijpen.’ Esther (21) studeert Philosophy, Politics and Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is praeses van de Navigators Studentenvereniging Amsterdam. Ze kreeg een exemplaar van de ‘wetenschapsbijbel’ tijdens de presentatie in november.

‘De Bijbel is een prachtig boek. Het is het fundament van mijn geloof, ook al staan er lastige dingen in, bijvoorbeeld over man-vrouw-verhoudingen of homoseksualiteit. De artikelen in deze uitgave plaatsen teksten die ik lastig vind in hun context en geven een bredere blik. Ik heb nog niet op al mijn vragen een antwoord, maar ik heb nu wel handvatten om mijn eigen mening te vormen.’

Studeren betekent optrekken met niet-gelovige mensen, die soms een stevige negatieve mening over religie kunnen hebben. Esther: ‘Als je zelf uit een veilige christelijke bubbel komt, weet je in discussies niet altijd wat te zeggen. De “wetenschapsbijbel” laat zien waar de spanning zit tussen de Bijbel en moderne opvattingen. Dat helpt je om in zulke gesprekken je mening te geven.’

Esther groeide op in een christelijk gezin met een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. In haar tienerjaren ging ze een tijd niet naar de kerk. ‘Ik kon niet geloven dat God een liefdevolle Vader is en het beste met mij voor heeft. Dat had te maken met hoe mijn eigen vader zich opstelde. In die tijd vertelde een van de leraren op mijn middelbare school in de les iets over God als Vader. Dat raakte me. Ik ging zelf in de Bijbel lezen. Toen werd het voor mij duidelijk dat God er is en voor mij zorgt.’

Verbond en begin van de wereld

Esther leest regelmatig in haar Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap. ‘Sowieso vind ik de NBV21 een mooie vertaling. En er staat echt héél veel uitleg in deze Bijbel. Niet alleen de grotere artikelen, ook de toelichtingen zijn nuttig. Laatst las ik hoe God een verbond sloot met Abraham, in Genesis 15. Ik vond het een vreemd verhaal met geslachte dieren die doormidden gesneden werden. Door de toelichting begreep ik waarom dat zo ging en wat dat betekende.’
Bijbel en wetenschap kunnen elkaar aanvullen, weet Esther, maar er zit ook spanning tussen. Hoe dat zit met de oerknal, daar is ze nog niet uit. ‘Volgens de wetenschap is het leven op aarde geleidelijk ontstaan door miljoenen jaren van evolutie. De Bijbel vertelt daar iets heel iets anders over. Wat ik daarover in deze Bijbel las, helpt me. Ik leer ervan dat het niet het een of het ander is, maar dat er verschillende manieren zijn om naar Genesis 1-3 te kijken. Het is niet óf-óf.’

Goedheid

Esther is gewend om ‘s morgens iets uit de Bijbel te lezen. ‘Dat geeft me rust en perspectief. Ik vind het leven weleens erg oneerlijk. En dus werd ik stil toen ik het eind van het boek Job las. Daar laat dat God aan Job merken “Ja, jij begrijpt er niks, van, maar Ik ben wel je schepper.” Zo werd Job werd boven zichzelf uitgetild.’

Een van Esthers favoriete Bijbelgedeelten is het slot van Psalm 27: ‘Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden? Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja wacht op de HEER.’ Esther: ‘Deze tekst laat me zien dat God betrokken is op mij, hier en nu. Dat heb ik ervaren op allerlei momenten. God geeft steun. En als ik vragen heb over keuzes die ik moet maken, spreekt Hij tegen me. Via mijn gedachten, of via mensen, of door een preek of een Bijbeltekst.’

Impactverhaal

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!