Hoofdinhoud

“Ik dacht: laat ik dit doen, dan heb ik alles rond voor het geval mij iets overkomt.”

Haar gezellige huiskamer staat vol met mooie spullen. Reinie aan ’t Goor (71) heeft zich omringd met fraaie beeldjes, zijden bloemen en zelfgemaakte schilderijen. Maar haar leven draait niet om deze bezittingen. Ze vertelt graag over wat ze werkelijk van blijvende waarde vindt, en over hoe ze de zaken rond haar nalatenschap geregeld heeft.

U woont in een mooie plaats. Heeft u hier altijd gewoond?

“Ja, ik ben hier aan de haven geboren en opgegroeid. Op jonge leeftijd vertrok ik naar de stad voor studie en om in de verpleging te werken. Dat heb ik jarenlang gedaan. Daarna ging ik aan de slag in maatschappelijk werk en dienstverlening.”

Inmiddels bent u met pensioen, maar u moest al eerder stoppen met werken…

“Op een bepaald moment werd ik ziek. Chronisch vermoeidheidssyndroom. Ik was nog maar 48 toen ik om medische redenen werd afgekeurd voor werk. Maar ik had mijn eigenwaarde juist altijd gebaseerd op wat ik deed. Nu viel dat allemaal weg.”

Dat moet een moeilijke periode geweest zijn. Hoe keek u daarna naar uzelf?

“Weet je, mensen vragen nooit: ‘Wie ben jij?’ maar: ‘Wat doe jij?’ Ik ontdekte in die tijd dat ik creatieve talenten heb meegekregen. Ik ging schrijven en schilderen en dat gaf veel voldoening. Het mooie is dat ik door de jaren heen wel opgeknapt ben. Ik kan gelukkig weer in een gewone stoel zitten en rijd op een elektrische fiets. Ik slaap nog wel lang, maar ben niet meer zo uitgeput.”

U heeft alles rond uw nalatenschap al geregeld. Wat was voor u de aanleiding om dit te doen?

“Iemand in mijn omgeving overleed totaal onverwacht. Hij had helemaal niets geregeld. Mijn broer zei toen: ‘Jij moet je zaken wel goed regelen’. Vervolgens heb ik direct een afspraak gemaakt bij de notaris. Daar zag ik niet tegenop. Voor mij is het geen beladen onderwerp. Ik dacht: laat ik dit doen, dan heb ik alles rond voor het geval mij iets overkomt.”

U heeft het Bijbelgenootschap in uw testament opgenomen. Waarom koos u daarvoor?

“De Bijbel is voor mij zo belangrijk. Ik weet dat wanneer ik kom te sterven, ik naar de Heer Jezus ga. Daar is het goed, daar is een nieuwe woning voor me. Alle aardse zaken zijn maar tijdelijk, maar het Woord van God blijft altijd. Ik gun andere mensen ook een Bijbel.”

Is er een Bijbeltekst waar u veel steun aan heeft?

“Jesaja 43:4. ‘Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven.’”

Wat een bijzondere woorden…

“Ja. Deze tekst vormt een rode draad door mijn leven. Ik weet dat ik kostbaar ben, maar ook dat ik me voor anderen mag inzetten.”

Reinie aan ’t Goor: “Het is fijn als je jezelf kunt redden en geen geldzorgen hebt. Geld heeft verder voor mij geen bijzondere waarde, het is maar een middel. En al mijn bezittingen zijn ook uiteindelijk niet van betekenis. Er zijn dingen waar ik aan gehecht ben, mijn hondje, dat schilderijtje daar, en mijn oude Bijbel.”

Reinie aan ’t Goor: “Deze oude Bijbel heb ik van mijn vader gekregen. Hij had hem gevonden in het vooronder van een botter die hij gekocht had. Helaas had de Bijbel tijdens een hevige storm waterschade opgelopen. Ik heb hem zorgvuldig laten restaureren om dit Woord ook binnen de familie door te kunnen geven.”

U houdt van deze oude Bijbel, maar u houdt nog meer van de inhoud. Klopt dat?

“Die Bijbel is me dierbaar, maar hij is niet bijzonder kostbaar. Het gaat inderdaad om de inhoud en zelf lees ik graag uit de Bijbel in gewone taal. Ieder mens moet weten dat je hier niet altijd blijft. De grote vraag is dan: Wat gebeurt er als je komt te sterven? Als je de Heer kent, zul je bij Hem zijn. En door je hele leven heen, als christen, heb je een Hulpbron. Ook voor heel praktische dingen. Daarom houd ik zo van de Bijbel.”

Waarom koos u het NBG als goed doel om te ondersteunen via uw nalatenschap?

“Omdat het belangrijk is dat Gods Woord bij iedereen bekend wordt. Het Bijbelgenootschap moet van giften bestaan, dus dat goede doel wil ik graag helpen, ook als ik er zelf niet meer ben. Iedereen moet op dit gebied een eigen keuze maken. Ook ik heb ontvangen om door te geven. Ik ben dankbaar voor Gods Woord en blij dat ik ermee ben opgevoed. Ik vind daarin veel troost en hulp. Dat wil ik ook aan anderen doorgeven. Zeker ook aan mensen die niet in zulke goede omstandigheden leven als wij, zoals vaak in het buitenland. Daar helpt het NBG gelukkig ook.”

Magazine over schenken en nalaten vrijblijvend aanvragen

Wil je net als Reinie alvast nadenken over wat je nalaat? Vraag het gratis magazine nalaten vrijblijvend aan.

Wat vind je in het magazine Ontvangen om door te geven?

  • Een gesprek met een notaris over schenken en nalaten
  • De missie en de mensen van het NBG
  • Erven en nalaten in de Bijbel
  • Praktische informatie over het opstellen van een testament
Interview

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!