Hoofdinhoud

Tabitha van Krimpen: ‘Je hoeft niet te kiezen tussen geloof of ongeloof’

Theoloog en bedrijfskundige Tabitha van Krimpen schreef in de Jongerenbijbel die op 1 juni verschijnt een leesroute over geloofstwijfel. Wat kunnen jongeren aan die nieuwe Jongerenbijbel hebben? 

Theoloog en bedrijfskundige Tabitha van Krimpen schreef in de Jongerenbijbel die op 1 juni verschijnt een leesroute over geloofstwijfel. Wat kunnen jongeren aan die nieuwe Jongerenbijbel hebben? 

‘Ik ben heel blij met die Bijbel. Aan de vorige Jongerenbijbel, uit 2006, heb ik veel gehad. Maar jongeren hebben nu andere vragen en alles gaat nog sneller. Dat maakt het moeilijk om de Bijbel te begrijpen. Veel jongeren hebben geloofstwijfels, ik zelf ook als puber. Ik wist dat Jezus gestorven was voor mijn zonden, maar wat betekende dat? Ik vond niet dat ik zó slecht was, dus waarom zou Jezus dan zo belangrijk zijn voor mij? Vanuit die ervaring heb ik in de nieuwe Jongerenbijbel over twijfel geschreven.’ 

Hoe kwam jij zelf uit die twijfel over Jezus? 

‘Ik ontdekte in een boek van Reinier Sonneveld dat er ook andere manieren zijn om Jezus’ dood uit te leggen. Bijvoorbeeld dat Jezus sterven moest om de dood te overwinnen.’ 

Licht eens een tipje van de sluier op: wat schrijf je over twijfel? 

‘Ik wijs op Job. Die raakte alles kwijt en twijfelde aan God, maar bleef toch geloven. Als zelfs Job dat kon, haal ik daar houvast uit. Het is niet “alles of niks”, je hoeft niet te kiezen tussen geloof of ongeloof. Volgens Thomas Halik (een bekende Tsjechische theoloog, red. ) lijken een atheïst en een gelovige op elkaar, alleen heeft een atheïst minder geduld. Als hij God niet ervaart, concludeert hij dat God niet bestaat. Een gelovige blijft zoeken en hopen. Zo ging het bij mij ook. Jongeren moeten ergens terecht kunnen met hun vragen. De Jongerenbijbel kan een vindplaats zijn waar ze wat aan hebben.’ 

jongerenbijbel nbv21 2024

Voor Tabitha is de Bijbel ‘een kritische stem’ die haar bij de les houdt en vraagt: ‘Mens, waar ben je en wat speelt er?’ Ze benadrukt dat de Bijbel een hele bibliotheek van boeken is. ‘Die moet je niet op één hoop gooien. Een psalm is heel wat anders dan een historisch verhaal. Juist die verschillen maken de Bijbel zo rijk en krachtig. De Bijbel is wereldliteratuur – zeker – maar ook Gods Woord. Dat begon al met het bijbeltje dat mijn oma mij gaf, met de wens “dat ik een nieuw hartje mocht krijgen”. Dat zwarte bijbeltje was dus iets kostbaars, ervoer ik. Tijdens mijn studie theologie ontdekte ik dat de Bijbel ook mensenwerk is. En dat er discussie mogelijk is over de uitleg en de toepassing.’ 

Tabitha leest graag in de Psalmen. ‘Daar ontdek ik elke keer nieuwe pareltjes. Alle gevoelens en emoties komen voorbij en soms wordt God zelfs ter verantwoording geroepen. Dat mag er dus allemaal zijn. Dat gaf mij ruimte, ook toen mijn vader twee jaar geleden ernstig ziek werd en overleed.’ 

‘Ik hoop dat deze Jongerenbijbel jongeren laat nadenken en prikkelt. Hij laat goed zien wat je aan de Bijbel kunt hebben’, vindt Tabitha. ‘Tenminste als je er moeite voor wilt doen. Bijvoorbeeld hetzelfde stukje drie keer lezen. En, volwassenen zijn ook nodig bij deze Bijbel. Jongeren hebben voorbeeldfiguren nodig. Dus, nodig eens een jongere uit! En heb het dan over deze Bijbel.’ 

Er is van alles aan de hand onder jongeren: onzekerheid, somberheid, eenzaamheid, prestatiedruk. Helpt zo’n Jongerenbijbel dan?   

‘Zeker – want ook dat alles is niet nieuw. Ik mocht een inleiding houden over “leegte” aan de Hogeschool Amsterdam. Toen ik Prediker aanhaalde, maakte dat indruk: “zo’n oude tekst en dan zó actueel”. Veel jongeren van nu denken dat ze zelf iets van hun leven moeten maken en dat geluk een eigen keuze is. Als ze dan problemen krijgen, blijkt het Exodusverhaal herkenning op te roepen: je zwoegt door een woestijn en weet niet hoe lang dat nog duurt. Miljoenen jongeren kijken naar de YouTube-filmpjes over Mozes van Jordan Peterson (een Canadese psycholoog, met opvattingen die deels omstreden zijn, red.).  

Tabitha vindt de Jongerenbijbel geschikt voor christelijke én niet-christelijke jongeren. ‘Ook christelijke jongeren verwerken hun opvoeding en moeten de keuze maken of ze wel of niet iets met de Bijbel willen. Tegen hen zeg ik: dank de Bijbel niet te snel af. Dat is te makkelijk!! De Bijbel is zó boeiend. Zelfs schrijfster Franca Treur is tegenwoordig bezig de Bijbel opnieuw te ontdekken. Deze Jongerenbijbel kan je een andere kijk geven op wat je dácht te weten. Kerken, grijp deze Bijbel aan, vraag aan je jongeren welk onderwerp hen aanspreekt. En durf het aan om jongeren bij wijze van Schriftlezing de ‘themapagina’ over dit onderwerp te laten voorlezen in de kerkdienst!’ 

NBV21 Jongerenbijbel

Verschijnt 1 juni 2024

€ 59.95

Interview en tekst: Peter Siebe 

Interview

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!