40 dagen op weg naar Pasen

Samen met jou willen we in 40 dagen op weg naar dit bijzondere feest. Pasen zien we als een Feest van Bevrijding en daarom hebben we voor zowel voorgangers, kinderwerkers als ook voor jou als bijbellezer materiaal om met dit thema aan de slag te gaan.

Samen op weg naar Pasen

Het Bijbels dagboek voor de veertigdagentijd is helaas uitverkocht.
Het boekje kan op dit moment niet meer worden aangevraagd.

Beloofd land in zicht

Bijbel Basics voor in de kerk en thuis

Speciaal voor de kinderen is de kinderdienstmethode Bijbel Basics, met materiaal voor in de kerk én een speciaal veertigdagenboekje voor gezinnen.

Met behulp van dit materiaal ga je elke zondag van de veertigdagentijd aan de slag met (deels) dezelfde bijbelgedeelten als in het dagboek Op weg naar Pasen. Het Bijbel Basics materiaal brengt de reis van het volk Israël naar het beloofde land en het paasverhaal uit het Nieuwe Testament in beeld door middel van levendige verhalen, leuke opdrachten en een prachtige kijktafel.

Ken je dit materiaal nog niet?

Met je kerk op weg naar Pasen

Webinars voor voorgangers

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap biedt in de veertigdagentijd twee webinars aan voor voorgangers en predikanten. Centraal staan de teksten Exodus 12  en Lucas 22:7-20, rond het thema ‘bevrijding’. De teksten die behandeld worden sluiten aan bij zowel het project van Bijbel Basics als bij het oecumenisch leesrooster.

In de webinars staat de exegese centraal als toerusting voor de preek. De webinars gaan uit van de NBV21 – die waar nodig wordt toegelicht – en grijpen steeds terug op de bijbelse bronteksten.

Bij de webinars wordt verdiepende toelichting beschikbaar gesteld, met vertaaltoelichting bij de NBV21, exegetische inzichten, en handreikingen voor de preek of een kring.

Webinar 1: over Exodus 12 op maandag 21 februari van 10.00-11.15

Titel: ‘Exodus: bevrijd & op weg. Webinar over Exodus 12 en de exodus-bevrijding als bijbels thema’

Gegeven door: dr. Mirjam van der Vorm-Croughs

Bij bidden vouw je je handen, sluit je je ogen en praat je tegen God. Bidden kan ook een diepgaande ontmoeting met God zijn, weet internetpastor Nikolaas Sintobin. In zo’n gebed spelen Bijbelteksten een rol. Wie kennis wil maken met deze gebedsvorm kan de podcast Bidden met Psalmen uitproberen. 

‘Met deze podcast kun je elke dag een mini-retraite in je eigen omgeving houden’ 

Webinar 2: over Lucas 22:7-20 op maandag 7 maart van 10.00-11.15

Titel: De betekenis van Jezus’ dood in Lucas. Webinar over Lucas 22 tegen de achtergrond van de Exodus-bevrijding

Gegeven door: dr. Matthijs de Jong