Alles is anders

Alles = Anders

Alles is anders brengt acht gelijkenissen uit de Bijbel op een praktische, eigentijdse manier onder de aandacht bij jongeren. Het boek biedt veel ruimte voor creativiteit en sluit aan bij de Jongerenbijbel.
Elk hoofdstuk bevat achtergrondinformatie, gespreksvragen, werkvormen en een kort candidcamera-achtig filmpje, die gebruikt kunnen worden voor een jongerenavond of –dienst. 

Inhoudsopgave

1. Wijze en dwaze meisjes (Matteüs 25)
2. Het verdwaalde schaap (Matteüs 18)
3. Alles voor één schat (Matteüs 13)
4. Nieuwe gasten voor het feestmaal (Lucas 14)
5. Schapen en bokken (Matteüs 25)
6. De farizeeër en de tollenaar (Lucas 18)
7. Een reiziger in nood (Lucas 10)
8. Dagloners in een wijngaard (Matteüs 20)

Ben je op zoek naar de werkvormen bij de hoofdstukken uit Alles is anders?