Bijbelleesrooster 2022

NBV21

Wat is de NBV21 voor vertaling? Welke eigenschappen heeft deze Bijbelvertaling? En hoe is de NBV21 ontstaan? Ontdek het allemaal!

Wat voor Bijbelvertaling is de NBV21? 

foto Bijbelvertalen Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De NBV21 is een Bijbelvertaling in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling voor het hele Nederlandse taalgebied. Een Bijbelvertaling voor kerk en cultuur.

De NBV21 is brontekstgetrouw en doeltaalgericht. De NBV21 is gemaakt vanuit de visie dat een goed gebruik van het Nederlands cruciaal is om de kracht van de bronteksten tot uiting te brengen. De NBV21 neemt een middenpositie in. Aan de ene kant verschilt de NBV21 van vertalingen zoals de Herziene Statenvertaling, die meer brontaalgericht zijn en meer ‘Bijbeltaal’ bevatten. Aan de andere kant verschilt de NBV21 van vertalingen zoals de Groot Nieuws Bijbel, die meer gericht zijn op het overbrengen van de betekenis in onze cultuur. Voor de NBV21 is niet alleen het goed overbrengen van de betekenis belangrijk, maar ook de kracht van de taal.

  1. Voorleesbaarheid. De NBV21 biedt een samenhangende, betekenisvolle tekst die geschikt is om voor te lezen en te beluisteren.
  2. Aandacht voor de taal. De NBV21 sluit aan bij het genre, de stijl en het taalniveau van de brontekst.
  3. Interconfessioneel. De NBV21 is gemaakt met inbreng vanuit alle stromingen (protestants, katholiek, joods).
  4. Vaste vertaalmethode. De hele NBV21 is gemaakt vanuit een heldere en omlijnde methode.
  5. Voor heel het Nederlandse taalgebied. De NBV21 kan zowel in Nederland als in Vlaanderen functioneren.
  6. Aansluiting bij de traditie. De NBV21 zoekt aansluiting bij de traditie en zet, waar het in het Nederlands passend is, religieuze termen in.

Hoe is de NBV21 ontstaan? 

De NBV21 is gepubliceerd in 2021 door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Dit moment was de afronding van een traject van ruim dertig jaar. In 1989 sprak een brede groep kerkgenootschappen het voornemen uit om tot een gemeenschappelijke Bijbelvertaling te komen. Het eerste resultaat hiervan was de Nieuwe Bijbelvertaling, die werd uitgebracht in 2004 door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties. In die tijd kondigde het NBG aan dat alle reacties op de vertaling zouden worden meegenomen in een toekomstige revisie. Tussen 2017 en 2020 werd de vertaling grondig gereviseerd. Mede op basis van de inbreng van lezers werden zo’n 12.000 wijzigingen aangebracht. Hierbij werd speciaal gelet op consistentie, motiefwerking, wetenschappelijk draagvlak en minder invulling. In de NBV21 is niet alleen meer expertise dan ooit, maar ook de ervaring van lezers verwerkt.

Een stapel boeken waarmee de Bijbel vertaald kan worden en een laptop

In de NBV21 is de woordenschat van het hedendaagse Nederlands gebruikt. Er komen moderne woorden en uitdrukkingen in de vertaling voor, zoals ‘argumenten’, ‘enthousiast’, ‘ongesteld zijn’. Heel modieuze formuleringen zijn vermeden, maar er komen wel enkele neologismen in de NBV voor, woorden die speciaal voor de vertaling bedacht zijn, zoals ‘klanktaal’. Er zijn ook wel vreemde woorden gebruikt, zoals ‘cohort’ en ‘satraap’. In de NBV21 is traditioneel taalgebruik vermeden. Maar er zijn wel oudere woorden en uitdrukkingen gebruikt, zoals ‘aanschouwen’, ‘gelaat’, ‘moge hij rusten’, ‘als een dief in de nacht’. Wat ouder taalgebruik past bijvoorbeeld in een tekst die in het Grieks of Hebreeuws plechtig is of ingewikkeld.

Wil je nog meer weten over Bijbelvertalen?