Nieuw: Nascholingscursus rond Bijbelvertalen

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap biedt in juni 2023 een nascholingsprogramma rond Bijbelvertalen aan. Het betreft een betaalde intensieve cursus van 3 ECTS (84 uur) rond de Bijbelboeken Job en Matteüs. Het programma bestaat uit een combinatie van lessen (op locatie en online), literatuurstudie, vertalen en het toelichten van gemaakte vertaalkeuzes, en een presentatie van het resultaat.   

Waarom deze cursus? Als predikant/theoloog werk je vaak met verschillende vertalingen van de Bijbel. Soms naar volle tevredenheid, soms met vragen of kritiek. Verdieping in het ambacht van Bijbelvertalen – met veel praktijk, en iets van theorie – helpt je om meer grip te krijgen op Bijbelvertalingen, zodat je met meer plezier en zekerheid je werk kunt doen. Bovendien steek je inhoudelijk en exegetisch het nodige op over de twee Bijbelboeken die in de cursus centraal staan.  

samen BIEJ

Programma juni 2023

 • 6 juni start: Het programma begint op 6 juni met een lesdag op het kantoor van het NBG (Haarlem). 
 • Zelf vertalingen vergelijken: vervolgens gaan de deelnemers thuis aan de slag met een passage uit Job of Matteüs. 
 • 13 juni online les: Op 13 juni gaan we in een online les nader in op de teksten die gekozen zijn ter bestudering. 
 • Zelfstudie: voorbereiden paper, bestaande uit een eigen vertaling plus toelichting van het gekozen tekstgedeelte. 
 • 27 juni presentaties: Op 27 juni presenteren de deelnemers hun vertaling aan elkaar.  
 • Na 27 juni: mogelijkheid om paper af te ronden.* 

  * Idealiter is het paper (vertaling en toelichting) klaar wanneer de presentaties worden gehouden maar dat is niet verplicht. Het is ook mogelijk om je presentatie op basis van een voorlopige versie te houden en naderhand het paper af te maken. 

  Leerdoelen

  Door deel te nemen aan dit programma zul je: 

  • beter geïnformeerd kunnen werken met Bijbelvertalingen
  • beter begrijpen hoe vertalers keuzes maken
  • je inzicht in de NBV21 en in andere vertalingen vergroten
  • je kennis van behandelde Bijbelboeken verrijken
  • vertaalervaring opdoen

    Vereisten  

    • Je bent werkzaam als Bijbelprofessional (voorganger, predikant, theoloog, kerkelijk werker, docent); 
    • Je beheerst Bijbels Hebreeuws of Grieks (liefst allebei) minstens op basisniveau. 


    Kosten, beschikbaarheid en opgave

    De kosten voor deelname bedragen 600 euro.

    Er is plek voor 12 deelnemers:

    zes met keuze voor het boek Job en zes met keuze voor het boek Matteüs.    

    Docenten

    Matthijs de jong

    Matthijs de Jong

    Hoofd vertalen en exegese bij het NBG en bijzonder hoogleraar Bijbelvertalen aan de Vrije Universiteit

    Matthijs de Jong werkt sinds 2006 bij het NBG. Hij werkte aan de Bijbel in Gewone Taal en aan de revisie van de NBV. Hij verzorgde vele masterclasses over zowel BGT als NBV21 en schreef uitvoerig over beide vertalingen en andere onderwerpen rond Bijbelvertalen. Sinds maart 2022 is hij ook werkzaam als bijzonder hoogleraar Bijbelvertalen aan de VU.  

    Cor Hoogerwerf

    Specialist vertalen en Nieuwe Testament

    Cor Hoogewerf werkt sinds 2018 bij het NBG. Hij werkte aan de revisie van de NBV. Hij is medeauteur van het boek NBV21: de vertaalmethode toegelicht. Hij verzorgde masterclasses, presentaties en webinars en schreef artikelen over de NBV21 en over andere onderwerpen rond Bijbelvertalen.  

    Tineke Bol

    Tineke Bol-Drieenhuizen

    Specialist Nederlands en vertaalwetenschap

    Tineke Bol-Drieenhuizen werkt sinds 2005 bij het NBG. Zij werkte aan de Bijbel in Gewone Taal en aan de revisie van de NBV. Zij droeg bij aan deze vertaalprojecten vanuit vertaalwetenschappelijk en neerlandistiek perspectief en schreef daarover in Met Andere Woorden.