Met andere woorden

Vakblad Bijbel en vertalen

Met Andere Woorden is het gratis vakblad van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Met Andere Woorden verschijnt tweemaal per jaar. Lidmaatschap is gratis, eenmaal per jaar wordt er om een vrijwillige gift gevraagd. Het laatste nummer verscheen in oktober 2022.

Blijf op de hoogte van Bijbel en vertalen

Maakt het jou uit welke Bijbelvertaling je leest? Wil jij weten wat er komt kijken bij het vertalen van de Bijbel? Ben je benieuwd wat er achter bepaalde vertaalkeuzes schuilt? Dan is Met Andere Woorden precies iets voor jou: het tijdschrift dat je up-to-date houdt over het vertalen van de Bijbel. Ook biedt Met Andere Woorden inspirerende artikelen op het snijvlak van vertalen en Bijbeluitleg. Het blad is toegankelijk geschreven ook voor wie geen Grieks en Hebreeuws beheerst.

Met Andere Woorden is sinds 1982 hét vaktijdschrift van Nederland en Vlaanderen over Bijbelvertalen. Met Andere Woorden verschijnt tweemaal per jaar. Lidmaatschap is gratis, eenmaal per jaar wordt er om een vrijwillige bijdrage gevraagd.

De nieuwste Met Andere Woorden

De nieuwste Met Andere Woorden staat dit keer in het teken van vrouwen.

‘In de NBV21 geeft Paulus vrouwen meer agency dan in traditionele vertalingen’, aldus Cor Hoogerwerf over 1 Korintiërs 11. In dat hoofdstuk gaat het over de hoofdbedekking van vrouwen.

Verder zoomt het blad in op Ruth, met het oog op de webinarserie voor theologen die van 9 mei-13 juni werd gehouden. Marjo Korpel schrijft over de oorsprong van Ruth en dateert het in de tijd na de ballingschap. Klaas Veenhof bespreekt de rechtsgewoontes van destijds en komt met een suggestie om Ruth 4:5 anders te lezen.

Archief

Het volledige archief van het vakblad Met Andere Woorden is per artikel of per nummer terug te vinden op debijbel.nl

Richtlijnen voor auteurs

Artikelen voor Met Andere Woorden zijn van harte welkom, en kunnen aangeboden worden aan het secretariaat. Alle gegevens en de richtlijnen die opgesteld zijn, zijn hier te vinden.