Vakblad Bijbel en vertalen
Met Andere Woorden

Met Andere Woorden is het vakblad
Bijbel & vertalen van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
Het laatste nummer verscheen in oktober 2021.

De nieuwste Met andere woorden staat ook dit keer in het teken van de NBV21, de verbeterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling die in oktober uitkomt.Veertien theologen, bijbelwetenschappers en cultuurkenners – onder wie Jacobine Geel, Andries Knevel, rabbijn Lody van de Kamp, Suzan Sierksma-Agteres, Dick Wursten en Heleen Zorgdrager – geven in Met Andere Woorden (MAW) een brede impressie van de NBV21. Van de Kamp legt Genesis 1:1 naast de Joodse vertaaltraditie en noemt de NBV21 ‘een heel zinvol gebruiksvoorwerp’. Twee van de andere auteurs, Heleen Zorgdrager en Marjo Korpel, schrijven in MAW over inclusiviteit aan de hand van het boek Ruth. Suzan Sierksma-Agteres pleit ervoor het Griekse pistis te vertalen met ’trouw’ in plaats van met ‘geloof’.

Vraag het laatste nummer aan

 

Met Andere Woorden

– houdt u up-to-date op het gebied van bijbelvertalen
– brengt inspirerende artikelen op het snijvlak van vertalen en exegese
– is bedoeld voor predikanten en andere professionele bijbelgebruikers
– is toegankelijk geschreven ook voor wie geen Grieks en Hebreeuws beheerst
– informeert over de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling.

Met Andere Woorden verschijnt tweemaal per jaar en wordt gratis toegezonden.

Richtlijnen voor auteurs  Artikelen uit Met Andere Woorden