Vakblad Bijbel en vertalen
Met Andere Woorden

Met Andere Woorden is het vakblad
Bijbel & vertalen van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
Het laatste nummer verscheen in oktober 2020.

De nieuwste Met Andere Woorden staat in het teken van de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). De uitgangspunten en werkwijze van de revisie worden toegelicht. Het nummer bevat twee interviews met betrokken experts. Verder besteden enkele vertalers in een reeks artikelen aandacht aan de verwerking van de vele reacties op de NBV en welke rol die bij de revisie gespeeld hebben. Ten slotte bevat dit nummer een artikel dat bestrijdt dat Egypte in de Bijbel voor ‘angstland’ staat.

Vraag het laatste nummer aan

 

Met Andere Woorden

– houdt u up-to-date op het gebied van bijbelvertalen
– brengt inspirerende artikelen op het snijvlak van vertalen en exegese
– is bedoeld voor predikanten en andere professionele bijbelgebruikers
– is toegankelijk geschreven ook voor wie geen Grieks en Hebreeuws beheerst
– informeert over de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling.

Met Andere Woorden verschijnt tweemaal per jaar en wordt gratis toegezonden.

Richtlijnen voor auteurs  Artikelen uit Met Andere Woorden