Vakblad Bijbel en vertalen
Met Andere Woorden

Met Andere Woorden is het vakblad
Bijbel & vertalen van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
Het laatste nummer verscheen in mei 2021.

De nieuwste Met andere woorden staat ook dit keer in het teken van de NBV21, de verbeterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling die in oktober uitkomt. Verder behandelt dit MAW-themanummer een diversiteit aan bijbelvertaalkwesties. Het bevat onder meer een vertaalwetenschappelijke analyse van de NBV-revisie, een achtergrondartikel over de eerbiedshoofdletter, interviews met drie bij de NBV21 betrokken vertalers en een discussie tussen Klaas Veenhof en Arie van der Kooij over de vertaling van de ‘zegen van Abraham’.

Vraag het laatste nummer aan

 

Met Andere Woorden

– houdt u up-to-date op het gebied van bijbelvertalen
– brengt inspirerende artikelen op het snijvlak van vertalen en exegese
– is bedoeld voor predikanten en andere professionele bijbelgebruikers
– is toegankelijk geschreven ook voor wie geen Grieks en Hebreeuws beheerst
– informeert over de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling.

Met Andere Woorden verschijnt tweemaal per jaar en wordt gratis toegezonden.

Richtlijnen voor auteurs  Artikelen uit Met Andere Woorden