Hoofdinhoud

21 Vlamingen nemen NBV21 in ontvangst

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap zijn we ervan overtuigd dat de Bijbel voor iedereen betekenis kan hebben. Voor gelovigen en voor alle Vlamingen. Het is die overtuiging die ons aan het werk zet,’ zei manager Ontwikkeling en Uitgeven Stefan van Dijk van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) bij de presentatie van de NBV21 aan het Vlaamse publiek.

Boek der boeken

‘Als bijbelgenootschap willen we iedereen de kans geven te ontdekken waarom de Bijbel al twintig eeuwen lang voor zoveel mensen het boek der boeken is,’ aldus van Dijk. ‘Daarom zorgen we voor betrouwbare vertalingen in goed Nederlands, die de lezer helpen deze rijke bron te ontdekken.’ Kerk en samenleving was vertegenwoordigd in de Mechelse Begijnhofkerk. ‘We willen ook kerken dienen, want de kerk is de centrale plaats waar de Bijbel open gaat, waar samen gelezen wordt. In de eredienst, in bijbelkringen en in oecumenische ontmoetingen,’ liet van Dijk optekenen.

De Vlaamse presentatie van de NBV21 vond plaats in de Begijnhofkerk in Mechelen. Directeur Paul Kevers van de Vlaamse Bijbelstichting lichtte in zijn toespraak de Vlaamse inbreng in het NBV21-project toe.

21 sectoren

Stefan van Dijk en voorzitter van de Vlaamse Adviesraad Jean Bastiaens gaven de vernieuwde Bijbel aan 21 mensen die in hun dagelijkse bezigheden op diverse wijze betekenis geven aan de Bijbel. Zo namen Monseigneur Lode Aerts – bisschop van Brugge, Willy Kabera – acteur en voetballer, Selina de Maeyer –topfotografe en Kolet Janssen – gerenomeerd jeugdauteur – de NBV21 in ontvangst. Janssen onderstreepte het belang van de Bijbel: ‘De Bijbel brengt ons begrip in deze zeer polariserende tijden.’

Mijn Bijbel geeft betekenis

Vorige week begon het NBG met een campagne over de betekenis die mensen ontlenen aan de Bijbel. De campagne steunt op inspirerende getuigenissen over de Bijbel, zoals ‘Mijn Bijbel geeft toekomst’ of ‘Mijn Bijbel brengt ons samen’.  De campagnebeelden van Selina de Maeyer en Cindy Mannens, de Vlaamse gezichten van de campagne, werden aan het publiek getoond.

De NBV21

De NBV21 is de vernieuwde, verbeterde Nieuwe Bijbelvertaling. Die vertaling is de meest gebruikte Bijbel in Nederland en Vlaanderen. In de NBV21 is feedback van duizenden bijbellezers benut en zijn nieuwe inzichten verwerkt. Het NBG geeft NBV21 uit in diverse uitvoeringen, met en zonder deuterocanonieke boeken. De NBV21 is ook te lezen en te beluisteren op bijbel.nbv21.nl.

Foto’s: © Andries Vervaecke / NBG

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!