Hoofdinhoud

7 bijbelse gedachten om je veilig te voelen

De nieuwe coronamaatregelen in Nederland hebben veel invloed op mensen. Je mag nog maar één bezoeker per dag, er is een avondklok en op verschillende plaatsen in Nederland zijn rellen uitgebroken in de afgelopen dagen. Die relschoppers vormen maar een klein percentage van de inwoners, maar het heeft toch ook weerslag op ons allemaal.

Misschien herken je iets van de frustratie of de moedeloosheid waar veel mensen last van hebben. Misschien voel jij ook de boosheid en machteloosheid, die te zien en te horen zijn in de reacties op de rellen.

Voel je je nog veilig? Waar vind jij rust? Lees deze zeven handvatten die de Bijbel jou vandaag geeft om je beter te voelen. Voor als je je onrustig voelt, voor als je je zorgen maakt of voor momenten waarop het niet goed lukt om jezelf te troosten.

1. Schuilen bij God

Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte,
HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,
God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen,
mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.

Psalm 18:3-4, NBV

Je mag schuilen bij God, zingt deze Psalm. Hij is je schild, je verdedigingsvesting en je rots. Stel je die metaforen maar eens letterlijk voor; God omringt jou als een groot ondoordringbaar schild, en er lijken hoge verdedigingsmuren om je heen je staan. En God als rots, dat is ook een bijzondere metafoor. Een rots is sterk en biedt schuilplaatsen zoals grotten en spelonken, en een huis gebouwd op een rots staat stevig vast. Maar stel je voor wat een rots betekent in de Negev-woestijn in Israël: schaduw en koelte. Laat al die heethoofden om je heen maar razen, God omgeeft jou met koelte en kalmte.

2. Zachtmoedigheid

Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.

Efeziërs 4:2, NBV

Zachtmoedig zijn, dat wordt wel eens opgevat als ‘laat maar over je heen lopen’. Maar zachtmoedigheid heeft in de Bijbel juist een heel sterk karakter. Jezus was zachtmoedig, en het is ook een vrucht van de Geest. De heilige Geest en Jezus staan er niet om bekend dat ze zwak of schattig zijn. Zachtmoedig zijn betekent dat je je boosheid of je angst niet negeert, maar dat je die sterke emoties gebruikt. Zet ze om in keiharde verdraagzaamheid, radicale vergeving en volslagen vrede.

3. Geloof

Toen Jezus wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’

Marcus 4:39-40, NBV

Het lijkt niet een eerlijke vraag die Jezus daar stelt. Waarom zijn de leerlingen zo bang? Nou, omdat het water ze aan de lippen staat! Wie zou er niet bang zijn? En toch is het wél een eerlijke vraag om aan jezelf te stellen: Waarom heb ik zo weinig moed? Je mag erop vertrouwen dat Jezus ook de storm in jouw binnenste kan stoppen, dat God jou kalm en rustig kan maken. Het is niet verkeerd als je bang bent, maar vergeet niet dat Hij sterker is dan jouw paniek of onrust.

4. Houd moed

Mijn volk zal wonen in een oase van vrede,
een veilige woonplaats,
een oord van ongestoorde rust.

Jesaja 32:18, NBV

Op veel plekken in de Bijbel wordt ons een belofte verteld. God belooft ons vrede. Stel je die oase eens voor, waar vrede is en veiligheid. Voel je je onrustig of bang? Probeer die plaats dan voor je te zien waar rust is, en die rust kan niets of niemand verstoren. Houd hoop, houd moed!

Meer lezen over de betekenis van vrede in de Bijbel? Lees hier verder.

5. Heb lief

Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.

Lucas 6:27-28, NBV

Dit is echt het toppunt van liefde; liefde voor je vijanden. Je mag onrecht echt wel afkeuren, en verkeerd gedrag ook. Maar bijbelse liefde gaat verder dan het liefhebben van de mensen die je aardig vindt. Echte naastenliefde is een vredestichter. Het kan helpen tegen een gevoel van machteloosheid om tegen de klippen op lief te hebben. Zie je op social media dat relschoppers of andere vijanden worden bedreigd? Doe er niet aan mee, rapporteer die bedreigingen en kom voor je vijanden op. Zo werk je actief mee aan het verspreiden van de liefde van God.

6. God is jouw rechter

Hij is een rots, hij staat voor recht;
alles wat hij doet is volmaakt.
Trouw is God, rechtvaardig en zuiver,
in hem is geen spoor van kwaad.

Deuternomium 32:4, NBV

In dit lied dat Mozes zingt wordt een heel geruststellend beeld van God beschreven: God als volmaakte rechter die alles behalve slecht is. Aan Hem kun je gerust overlaten om te oordelen over goed en kwaad en over alle grijze gebieden daartussenin. Als er iemand is die recht spreekt over jou én je vijanden, laat het dan die God zijn. Hij is rechtvaardig en ziet jou, daar mag je op vertrouwen.

7. Gebed in de stilte

Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
Heer, hoor mijn stem.

Psalm 130:1-2, NBV

Zoek je rust en veiligheid? Dan helpt het soms om je gewoon terug te trekken in de stilte, en te bidden. Zelfs als het niet echt stil is om je heen kun je stilte ervaren, en rust. En door het contact met God op te zoeken kun je je gesterkt voelen, gezien en getroost. God is dichterbij dan je denkt.

Ben je benieuwd wat de Bijbel zegt over gebed? Ga aan de slag met het leesplan ‘Gebed’ in de app Mijn Bijbel.0

Mirjam Vos
Theoloog en redacteur

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!