Hoofdinhoud

Amsterdamse Bijbelvertaling toegevoegd aan debijbel.nl 

Vanaf deze week is debijbel.nl een vertaling rijker. Tien oudtestamentische Bijbelboeken die vertaald werden door de Societas Hebraica Amstelodamensis (SHA) zijn aan dit Bijbelplatform toegevoegd door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. 'Dit is goed nieuws voor wie werk maakt van serieuze Bijbelstudie', zegt SHA-voorzitter prof. dr. Joep Dubbink.

‘Deze vertaling laat namelijk goed zien welke eigenaardigheden en fijngevoeligheden er zitten in de Hebreeuwse grondtekst’, vervolgt Dubbink. ‘Dat kan nut hebben voor predikanten, bijvoorbeeld bij het preken. Ik ben blij met de samenwerking met het NBG.’  

De SHA-vertalingen besteden veel aandacht aan het eigene van de Hebreeuwse taal, vooral aan de stilistische samenhang en verwijzingen in de tekst. Beschikbaar zijn de vertalingen van Genesis, Jozua, Richteren, Ruth, Prediker, Hooglied, Amos, Obadja, Jona en Micha. Vooral predikanten gebruiken ze, voor liturgische- en studiedoeleinden. Op debijbel.nl staan nu 36 vertalingen. De vijf meest gebruikte zijn voor iedereen toegankelijk, de andere, waaronder die van de SHA, voor bezoekers met een account.

Complementaire visies  

Ook NBG-directeur dr. Rieuwerd Buitenwerf juicht de samenwerking toe: ‘Er is over de beste manier om de Bijbel te vertalen geregeld stevig discussie. De vertaalmethode van de SHA verschilt ook flink van die van NBG-vertalingen als de NBV21 en de Bijbel in Gewone Taal. Maar wat ons betreft kunnen verschillende visies op Bijbelvertalen naast elkaar bestaan en hebben de diverse vertalingen elk hun eigen doel. Daarom gaf het NBG al sinds 1974 óók de vertalingen van de SHA uit in boekvorm. We zijn verheugd dat ze nu op debijbel.nl zijn geplaatst. Nu kunnen meer mensen gebruik maken van deze karakteristieke en weloverwogen vertalingen.’  

Amsterdamse school

De Societas Hebraica Amstelodamensis werd opgericht in 1961 door Martinus Beek en anderen. De SHA zet zich in voor de bestudering van de Hebreeuwse Bijbel in de traditie van de ‘Amsterdamse School’. Het bekendste SHA-lid was Karel Deurloo, de Amsterdamse hoogleraar Oude Testament die generaties studenten en – via radio en tv – een breed publiek de liefde voor het (precies) lezen van de Bijbel bijbracht. Verbonden met de Amsterdamse School was ook Nico ter Linden, die bekend werd met zijn Bijbelvertellingen op tv en in boekvorm: ‘Het verhaal gaat’.  

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!