Hoofdinhoud

Bijbel vertaald in 46 nieuwe talen

Zo’n 13 miljoen mensen konden in 2020 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 46 talen waarin de Bijbel of een deel ervan vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies, het overkoepelend orgaan van de 155 bijbelgenootschappen, in zijn vertaalstatistiek over 2020.

‘Ondanks lockdowns en wereldwijde ontregeling vanwege het corona-virus is het gelukt het vertaalwerk voort te zetten’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap (NBG en VBG, beide lid van de UBS). ‘Mensen ontlenen moed, hoop en vertrouwen aan de Bijbel. Iedereen zou eigenlijk eens een feestelijke lancering moeten meemaken van een eerste bijbelvertaling. De blijdschap en ontroering bij mensen die voor het eerst een Bijbel hebben in hun eigen moedertaal maken je stil.’

Nieuwe vertalingen

In zes van de bovengenoemde 46 talen is de complete Bijbel nu voor het eerst beschikbaar. Vijf van de zes zijn talen uit Afrika, waaronder Datooga. Die taal wordt gesproken door de circa 100.000 Datooga’s, een nomadenvolk in Tanzania. De zesde taal is de eerste complete Bijbel in gebarentaal. Die kwam gereed in de Verenigde Staten en wordt gebruikt door ruim 400.000 mensen. In nog eens elf talen kwam het Nieuwe Testament af en in 29 talen gedeelten van de Bijbel. In 2020 rondde de UBS in totaal 66 vertaalprojecten af – nieuwe én vervangende vertalingen – in talen gesproken door 707 miljoen mensen.   De complete Bijbel is nu beschikbaar in 704 talen die door circa 5,7 miljard mensen gesproken worden. Het Nieuwe Testament is in nog eens 1.571 talen beschikbaar, en gedeelten van de Bijbel in 1.160 talen. In 3.924 van de 7.359 talen in de wereld is nog geen bijbelgedeelte vertaald.

Vertaalsteun NBG: van Aruba tot Wit-Rusland

Van de circa 275 lopende UBS-vertaalprojecten steunde het NBG er 28 in het afgelopen jaar. Steun werd onder meer gegeven aan projecten op Aruba en in Congo-Brazzaville, Angola, Gabon, Ghana, Indonesië, Mexico en Peru. In Wit-Rusland sponsorde het NBG een eigentijdse vertaling. ‘Die is hard nodig’, aldus Buitenwerf. ‘De bestaande vertaling is 500 jaar oud. Onder het communisme werden de kerken onderdrukt. Daardoor én door het ontbreken van een goede bijbelvertaling is de Bijbel vrijwel onzichtbaar in de cultuur, het onderwijs en de samenleving. Ondanks moeilijkheden vanwege corona en de politieke onrust in het land vorderde het vertaalwerk.’ Volgens de Wit-Russische vertaalcoördinator, Bogdan, zien christenen uit naar de nieuwe vertaling: ‘Onze identiteit als Wit-Russen is steeds belangrijker gewordenTaal is onderdeel van het DNA van elke natie. Het doet ons goed dat we er bij het vertalen niet alleen voor staan. Dankzij de steun van het NBG gaat het werk ook in deze moeilijke periode door.’

Foto: Gidufa Gagufen (links) en Udagayda Mudinangi uit Tanzania ontvangen de Datooga Bijbel in hun moedertaal. (Foto UBS)

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!