Hoofdinhoud

Bijbelgenootschap zet in op Vlaamse evenementen

‘Tussen de mensen zijn, boots on the ground, dàt is waar we in Vlaanderen op willen inzetten,’ zegt Arne Willems, Regiomanager Vlaanderen van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Het NBG zet in het najaar van 2023 in op katholieke, evangelische en protestantse evenementen en samenkomsten waar christenen op zoek gaan naar kennis, verbondenheid, naar inspiratie en … naar de Bijbel.

Arne Willems: ‘Het afgelopen jaar was een jaar van ontdekken en kijken. We bezochten evenementen en kerken, en spraken met gelovigen en kerkleiders. We keken waar er kansen liggen om kerken en organisaties te ondersteunen, en hoe we de Bijbel dichtbij kunnen brengen. Daaruit bleek dat events een cruciaal aspect van de Vlaamse cultuur zijn. Daarom willen we aanwezig zijn waar de gelovigen samenkomen. Vanaf dit najaar zetten we net daarop in!’

Katholieke events

Op zaterdag 28 oktober organiseerde de Diocesane Werkgroep Bijbel (DWB) van het Bisdom Antwerpen ‘Een dag met Paulus’, waarbij de deelnemers onder deskundige begeleiding de eerste brief van Paulus (1 Tessalonicenzen) bestudeerden. Voor dit project werkten het Bisdom Antwerpen en het NBG samen, specialist Bijbelgebruik Dries de Bakker droeg de brief voor.

Op 25 november organiseert de Interdiocesane Jeugddienst (IJD) in de iconische abdij van Grimbergen ‘Sterren van Hoop’, een samenkomst voor jonge christelijke gelovigen. Het NBG zal ook op dit evenement aanwezig zijn

Evangelische Familiedag

Op 1 november gaat in het Provinciaal Vormingscentrum van Malle naar jaarlijkse gewoonte de Evangelische Familiedag door, een initiatief van de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG) en het Evangelisch Jeugdverbond (EJV). Net als in 2022 is het Bijbelgenootschap aanwezig op het evenement, in 2023 zal het NBG met een missiestand aanwezig zijn, om onder meer de Prentenbijbel in de kijker te zetten.

VVP-Ontmoetingsdag

Op zaterdag 11 november vindt in de Brabanthal in Leuven de VVP-Ontmoetingsdag plaats, een initiatief van het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (VVP). Ook hier zal het NBG aanwezig zijn met een stand, om de Bijbel dichtbij te brengen en de Vlaamse christenen in contact de brengen met de missie en visie van het Bijbelgenootschap.

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!