Hoofdinhoud

Blogserie over NBV21-vertaalwijzigingen

In de aanloop naar de verschijning van de NBV21 publiceert het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) een blogserie over opvallende veranderingen in de NBV21. De eerste blog verscheen vorige week. Daarin besprak bijbelwetenschapper Cor Hoogerwerf de terugkeer van de formulering ‘in doeken gewikkeld’ in Jezus’ geboorteverhaal in Lucas 2:7.

In de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 stond daar: ‘Ze (Maria) wikkelde hem in een doek’. De eerdere standaardvertaling, de NBG-vertaling uit 1951, las hier: ‘en zij (…) wikkelde Hem in doeken’. Het meervoud, ‘doeken’, komt terug in de NBV21 die op 13 oktober wordt gepresenteerd. Waarom?  

‘Het Griekse woord voor “inbakeren” is in de NBV in 2004 vertaald met “in een doek wikkelen”, aldus Cor Hoogerwerf in de blog. ‘Dezelfde vorm van babyverzorging komt ook voor in het boek Wijsheid (7:4). Daar zegt Salomo van zichzelf als baby: ‘Ik heb in windsels gelegen’. En eveneens in Ezechiël 16:4, waar de profeet over Jeruzalem zegt: ‘Op de dag dat je geboren werd, was er niemand om je (…) in doeken te wikkelen.’ De NBV koos voor drie verschillende vertalingen in deze drie bijbelteksten. Bij de NBV21 stonden we voor de vraag of deze verschillen nodig waren. De conclusie was: nee, het is beter om voor het inbakeren van baby’s overal dezelfde woorden te gebruiken. Daarom staat nu overal “in doeken wikkelen”.’

Inkeer en bekering

‘Met deze blogserie willen we bijbellezers meenemen in de keuzes waar bijbelvertalers voor komen te staan’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. ‘We hopen dat ze gaan ervaren welke rijkdom aan betekenis schuilgaat in woorden en zinnen waar ze anders misschien overheen zouden lezen.’  

De volgende blog in de serie verschijnt later deze week en bespreekt het gebruik van de woorden ‘inkeer’ en ‘bekering’ en hoe dat verandert in de NBV21. Een latere blog gaat over nieuwe dieren in de NBV21, zoals de aalscholver. 

NBV21

De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw, bedoeld als standaardvertaling voor Nederland en Vlaanderen. De NBV21 is de afronding van een zorgvuldig en gebalanceerd traject. De vele lezersreacties op de NBV zijn verwerkt en nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn toegepast. De NBV21 heeft veel te danken aan de lezersreacties en is daardoor niet alleen de Bijbel vóór, maar ook ván de 21e eeuw.   

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!