Hoofdinhoud

Eenheid in verscheidenheid

Verschillende kerken ontvingen in oktober een exemplaar van de NBV21 kerkbijbel ontvangen. De Bijbels zijn aangeboden door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en werden door de plaatselijke werkgroep overhandigd aan vertegenwoordigers van diverse Zwolse geloofsgemeenschappen.

Bijbelzondag 2021: twintig Zwolse kerken ontvangen de NBV21 Kerkbijbel

De NBV21 werd uitgereikt aan verschillende kerken, uiteenlopend van de Evangelische Lutherse Gemeente en de Vrije Evangelische Gemeente tot de Remonstrantse Broederschap, het Leger des Heils, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en tal van plaatselijke PKN kerken. De overhandiging vond plaats tijdens een vesper, een dienst met een ingetogen karakter. Kerkleden en belangstellenden verzamelden zich in de Plantagekerk, terwijl de samenkomst ook online te volgen was via een livestream. 

Van geloven naar vertrouwen

Ds. Jos Douma van de Plantagekerk sprak in zijn overdenking over het thema ‘Van geloven naar vertrouwen’. Hij verwees daarbij naar een recente NBG-uitgave* waarin bijbelwetenschapper Suzan Sierksma-Agteres voorstelt het Griekse pistis te vertalen met het woord ‘trouw’ in plaats van met ‘geloof’. 

Ds. Jos Douma stond aan de hand van dit voorbeeld stil bij de subtiele betekenisverschuiving die sommige woorden in de loop der tijd kunnen ondergaan. Ons woord ‘vertrouwen’ komt in de taal van vandaag dichterbij de oorspronkelijke betekenis van pistis dan ‘geloven’. Wanneer we met mensen praten die niet vertrouwd zijn met geloofstaal, kan het goed zijn om bijvoorbeeld te vragen waarop zij vertrouwen, aldus Douma. Wanneer zij niet in God geloven, spreken zij toch vaak hun vertrouwen uit in ‘liefde’. Dat biedt een opening voor een eerlijk gesprek van hart tot hart. 

Een bijzonder moment

Vertegenwoordigers uit twintig Zwolse kerken kregen uit handen van Annemarie Prins, actief voor de plaatselijke bijbelwerkgroep, een exemplaar van de NBV21 uitgereikt. Er volgde een bijzonder moment waarbij deze vertegenwoordigers samen op het podium stonden, elk met een NBV21 in de hand – een mooi beeld van ‘eenheid in verscheidenheid’. 

Bijbelzondag en Zondag van Gods Woord 

In veel kerken wordt elk jaar Bijbelzondag gevierd, een initiatief waar meer kerken zich bij aansluiten. Vanuit het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap wordt allerlei ondersteunend materiaal aangeboden, ook met het oog op de rooms-katholieke ‘Zondag van Gods Woord’ in januari. De derde zondag van ‘de Tijd door het Jaar’ is in de Rooms-Katholieke Kerk gewijd aan de viering, de overweging en de verspreiding van Gods Woord. 

  • * ‘Met Andere Woorden’ (is via debijbel.nl ook online te lezen). 
Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!