Hoofdinhoud

Eerbiedshoofdletters in de NBV21

Vandaag ontstond er in de media opnieuw een discussie over het gebruik van de eerbiedshoofdletters, omdat door sommigen het gebruik van eerbiedshoofdletters ervaren wordt als het benadrukken van een mannelijk Godsbeeld.

De NBV21 is bedoeld als een vertaling die de breedte van de kerk in Nederland en Vlaanderen bedient. Dat is een van de redenen geweest om bij het werken aan de herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 de eerbiedshoofdletters in te voeren. We hebben die keuze zorgvuldig en weloverwogen gemaakt: na studie, vele gesprekken, en een brede inventarisering.

In 2004 was de veronderstelling dat de eerbiedshoofdletters zouden verdwijnen uit de Nederlandse taal. Dat is niet gebeurd. Daarnaast hebben veel lezers ons laten weten dat ze de hoofdletters misten. Vandaar dat we in 2017 naar buiten brachten dat de vernieuwde NBV wel eerbiedshoofdletters zou gebruiken. De tekst is inmiddels afgerond, en zal in het najaar verschijnen met eerbiedshoofdletters.

Net als de oorspronkelijke NBV streeft de NBV21 naar een zo inclusief mogelijk taalgebruik. Zo zijn uitdrukkingen als ‘broeders’ in de NBV04 en NBV21 – daar waar de brontekst en broncultuur ruimte laten voor inclusief vertalen – ‘broeders en zusters’ geworden. De NBV21 bevat nieuwe voorbeelden die ongewenste stereotypering uit de weg helpen.

We betreuren dat sommige bijbellezers de keuze voor eerbiedshoofdletters als pijnlijk ervaren. Een bijbelvertaling, en zeker een vertaling zoals de NBV21 die bedoeld is voor een zo breed mogelijke groep bijbellezers en kerken, kan nooit aan alle verschillende inzichten en verlangens tegemoet komen. We zijn ons ervan bewust dat we het gesprek moeten blijven voeren over de Bijbel en zijn betekenis. Daarom hebben we degenen die ons geschreven hebben over de eerbiedshoofdletters uitgenodigd om het gesprek over inclusiviteit en bijbelvertaling aan te gaan.

Op nbv21.nl bieden we nog meer achtergrondinformatie bij de vertaling. Daar kunt u zich ook inschrijven voor een nieuwsbrief.

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!