Hoofdinhoud

Meer verantwoordelijkheid voor vrouwen in 1 Korintiërs 11

‘In de NBV21 geeft Paulus vrouwen meer agency dan in traditionele vertalingen’, aldus Cor Hoogerwerf over 1 Korintiërs 11. In dat hoofdstuk gaat het over de hoofdbedekking van vrouwen. Hoogerwerf bespreekt dit in het vandaag verschenen vertaalblad Met Andere Woorden. Verder zoomt het blad in op Ruth, met het oog op de komende webinarserie.

Volgens veel oudere vertalingen schrijft Paulus in 1 Korintiërs11:10 voor dat een vrouw een ‘teken van gezag’ op haar hoofd moet dragen. Maar het hier gebruikte Griekse woord betekent nooit ‘teken van gezag’. De NBV21 vertaalt hier dat een vrouw ‘zich wat haar hoofd betreft moet beheersen’. Dat klopt met het Grieks en past beter bij Paulus’ betoog in dit hoofdstuk. Hoogerwerf laat in zijn artikel in Met Andere Woorden (MAW) zien dat Paulus wil dat de Korintische gelovigen hun vrijheid op een beheerste manier gebruiken, net zoals Paulus zelf doet: ‘Vrouwen moeten net zo met hun vrijheid omgaan als Paulus. In de NBV21 komt dit achterliggende principe duidelijker naar voren.’  

‘Hoofd’ is niet ‘baas’ 

In 1Korintiërs 11:3 noemt Paulus de man het hoofd van de vrouw, een uitspraak die vaak wordt misverstaan. Hoogerwerf legt deze uit in de context van de Griekse cultuur. Hij concludeert: ‘Gezag is hier niet het punt, maar eer en schande. Paulus wil duidelijk maken dat een vrouw de eer van haar man hoog moet houden. In de Griekse cultuur van die tijd hoorden vrouwen in het openbaar hun hoofd te bedekken, want anders brachten ze hun man in verlegenheid. Veel mensen beseffen niet dat Paulus in vers 3 iets ongewoons zegt. In het Grieks betekent het woord hoofd nooit, dus hier ook niet, dat iemand de baas of de leider is van iemand anders. Hier wil het zeggen: als jij hoofd bent van iemand anders, dan heeft wat die ander doet, gevolgen voor jouw reputatie.’  

Biddende vrouw. Anoniem, 17e eeuw,  Rijksmuseum. © Wikimedia Commons 

Webinars over Ruth 

In MAW is er daarnaast veel aandacht voor het boek Ruth vanwege de webinarserie voor theologen die van 9 mei-13 juni wordt gehouden. Marjo Korpel schrijft over de oorsprong van Ruth en dateert het in de tijd na de ballingschap. Klaas Veenhof bespreekt de rechtsgewoontes van destijds en komt met een suggestie om Ruth 4:5 anders te lezen. En verderop in dit nummer gaan Martine Oldhoff en Matthijs de Jong in discussie over de vraag of het woord ‘ziel’ in Bijbelvertalingen vaker zou moeten worden ingezet.  

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!