Hoofdinhoud

NBG-jaarverslag 2020: een jaar van delen

Hoewel het bijbelwerk wereldwijd ontregeld werd vanwege het coronavirus, werd de Bijbel in 2020 veel gedeeld en uitgedeeld. Dat meldt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) vandaag in zijn jaarverslag.

‘We realiseerden ons gedurende dit jaar eens te meer hoe bijzonder de missie is waar wij aan mogen werken’, schrijven directeur Rieuwerd Buitenwerf en voorzitter Karin van den Broeke. ‘De Bijbel, Gods boodschap van liefde voor de wereld, zet ons in beweging, en verlicht onze weg waar we dat nodig hebben.’

Voortgang projecten

Vanwege corona werkten de NBG-medewerkers vanaf 15 maart thuis en lag het vrijwilligerswerk deels stil. Dankzij goede technische- en thuiswerkfaciliteiten konden de meeste voorgenomen projecten wel doorgaan. Zo werd het werk aan de NBV21 volgens planning afgerond. En er ontstonden nieuwe initiatieven om de Bijbel te delen, zoals de Juist nu-actie waarbij mensen gratis bijbeluitgaven konden aanvragen, en de blogs en podcasts uit de campagne Wat deel jij.

In totaal openden 1,1 miljoen lezers de Bijbel via de bijbelwebsite en de app Mijn Bijbel. Met de actie Juist nu werden 30.000 bijbeluitgaven verspreid in Nederland en Vlaanderen en 10.000 in Suriname. Het aantal aangevraagde gedrukte leesplannen steeg van 42.000 (in 2019) naar 49.500; het aantal bloglezers van 269.00 naar 425.000.

Ook in het buitenland vonden projecten – soms met enige vertraging – doorgang. Zo werd er met steun van het NBG in Suriname gewerkt aan een bijbelvertaling in het Saramaccaans (zie foto). Veel mensen kregen daardoor voor het eerst een bijbel in de taal van hun hart.

Steun van leden – steun aan bijbelgenootschappen

Dankzij de steun van leden en donateurs stegen de bijdragen afkomstig van particulieren van € 5,1 miljoen naar € 5,5 miljoen. De gezond gebleven financiële positie maakte dat het NBG veel kon doen. Internationaal droeg het NBG bij aan 28 bijbelvertaalprojecten – onder andere in Wit-Rusland – en 23 verspreidingsprojecten. Collega-bijbelgenootschap-pen die in zwaar weer kwamen door de coronacrisis, werden geholpen – financieel en in menskracht – onder meer via het Solidariteitsfonds van de United Bible Societies.

Fotobijschrift: De Saramaccaanse Elsbeth Lagard leest met haar kleinkind uit de Bijbel (Foto Ruben Timman)

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!