Hoofdinhoud

NBG lanceert Statenvertaling-website

De Statenvertaling is sinds 1637 een hoeksteen van het christendom in Nederland. Ook al zijn er inmiddels zo'n twintig Nederlandse Bijbelvertalingen bij gekomen, tot op de dag van vandaag wordt de Statenvertaling in verschillende kerken gebruikt. Om die kerken en hun leden van dienst te zijn, lanceert het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap een website met vijf representatieve edities van deze vertaling. ‘Zo zijn deze edities eenvoudig te lezen én te vergelijken.’

Dat zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf over de site. ‘Door de eeuwen heen is de Statenvertaling regelmatig aangepast aan spellingswijzigingen. Ook werden verouderde woorden vervangen: “wyf”, bijvoorbeeld, werd in de 19e eeuw “vrouw”,’ aldus Buitenwerf. Op de website zijn vijf belangrijke versies, die in de loop van de tijd verschenen zijn, voor het eerst naast elkaar te raadplegen.

De vijf versies die het NBG online beschikbaar stelt, zijn: de eerste druk uit 1637 met kanttekeningen, de tweede verbeterde druk uit 1657 met kanttekeningen, de NBG-editie uit 1886 die de basis vormde voor alle latere edities, de licht gemoderniseerde versie uit 1977 (‘Tukker-editie’) en de Herziene Statenvertaling. De editie-1886 is in de loop van de tijd verbeterd en aangepast aan de huidige spelling en in 2024 zijn enkele foutjes verbeterd.

‘Op 29 juni 2024 is het precies 210 jaar geleden dat ons Bijbelgenootschap werd opgericht’, aldus Buitenwerf. ‘In de eerste 140 jaar van ons bestaan was de Statenvertaling dé vertaling die we verspreidden en tot 2002 gaven we daarvan edities uit. Toen we met nieuwere vertalingen kwamen, zagen we dat een deel van christelijk Nederland trouw bleef aan de Statenvertaling. Als Bijbelgenootschap willen we ook die Bijbellezers dienen. Dat doen we met deze site, maar ook door – op verzoek van uitgeverij Jongbloed – de versie van 1886/2024 beschikbaar te stellen voor de gedrukte paralleleditie met de HSV die vorige week verscheen. De site is bovendien handig voor predikanten en anderen die de Statenvertaling bestuderen.’

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!