Hoofdinhoud

NBG wordt lid van Vlaamse christelijke koepels

We worden lid van twee Vlaamse overkoepelende kerkorganen. Daarmee lossen we de belofte in om meer verbinding te leggen met de kerken in Vlaanderen. We worden lid van de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV) en het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), twee koepels waar kerken en christelijke organisaties elkaar ontmoeten.

Het IPB is een interdiocesaan overlegorgaan van de Rooms-katholieke Kerk in Vlaanderen, en tevens het hoogste lekenorgaan binnen deze kerk. Als dialoogplatform voor de kerk in Vlaanderen fungeert ze als antenne en zender voor kerkelijke en maatschappelijke thema’s. Vertegenwoordigers uit de verschillende bisdommen, de middenveldorganisaties, kerkelijke diensten en bewegingen ontmoeten er elkaar. ‘Het NBG bekleedt vanaf nu de functie van waarnemend lid. Zo engageert het Bijbelgenootschap zich tot de verbinding met de Katholieke Kerk in Vlaanderen, een belangrijke partner voor het Bijbelwerk in het Vlaamse taalgebied,’ meent Arne Willems, Regiomanager Vlaanderen bij het NBG. 

De Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV) is een socio-culturele vereniging van evangelische kerken, denominaties en organisaties. De EAV wil met een duidelijke en relevante stem vernieuwing en vorming stimuleren. De koepel telt 5 denominaties, 34 christelijke organisaties en 188 kerken. Mark Paridaens, vicevoorzitter van het NBG-bestuur en voorzitter van de Vlaamse Adviesraad: ‘We zijn heel blij te vernemen dat het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is aangenomen als lid van de EAV. Hiermee wordt onze ambitie bevestigd om in Vlaanderen de Bijbel dichtbij te brengen en mensen te helpen de Bijbel vaker te openen. Op die manier mogen we ook bijdragen tot de verspreiding van het evangelie van Christus (Romeinen 15:19).” 

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!