Hoofdinhoud

NBG schenkt Syrisch-orthodoxe jongeren Nederlandse Bijbel

‘De Bijbel helpt ons om onze relatie met God, met elkaar en met onszelf te verdiepen.’ Dat zei Stefan van Dijk gisteren bij de overhandiging van de NBV21 aan 30 Syrisch-Orthodoxe jongeren. Dit gebeurde in Enschede tijdens de St. Efrem zomerschool van de Syrisch Orthodoxe Kerk.

Tijdens de zomerschool verdiepen de tieners zich twee weken in de Syrische en Aramese taal, de Syrischorthodoxe traditie en de Bijbel. De overhandiging van de NBV21 sluit daarbij aan. ‘Dit cadeau onderstreept het belang van de Bijbel voor het leven en geloof van deze jongeren’, aldus Van Dijk, manager Ontwikkeling en Uitgeven bij het Bijbelgenootschap. ‘De Bijbel is door de eeuwen heen een inspirerend boek en verbindt alle christelijke geloofstradities. Ik hoop dat deze Nederlandse Bijbel de jonge gelovigen zal begeleiden op hun spirituele reis.’

Samenwerking

De Syrisch-Orthodoxe bisschop Mor Polycarpus sprak zijn dank uit voor dit gebaar van het NBG. Hij citeerde kerkvader St. Efrem de Syriër, die zei dat ‘zowel de Natuur als de Schrift getuigenis afleggen van de Schepper: de Natuur door het gebruik ervan door de mens, de Schrift door de lezing ervan.’ De overhandiging van de NBV21 is een volgende stap in de samenwerking van het NBG met de Syrisch-Orthodoxe Kerk. Tijdens de presentatie van de NBV21 in 2021 kreeg Polycarpus een exemplaar van NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf.

Terug naar de bronteksten

Na de overhandiging van de Bijbels gaven Stefan van Dijk en Bijbelwetenschapper Anne-Mareike Schol-Wetter een workshop over de missie van het NBG en de verschillen tussen vertalingen. ‘Ik had niet gedacht dat de vertalingen van het NBG echt teruggaan naar de bronteksten. Dat verrast me en dat vind ik mooi’, was een van de reacties. Van Dijk en Schol-Wetter gingen ook met de tieners in gesprek over de betekenis van Psalm 1.

NBV21

De NBV21 is de herziene, verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling die een betrouwbare en toegankelijke vertaling van de Bijbel geeft voor een breed publiek. Het is het resultaat van nauwgezet werk door een team van Bijbelwetenschappers, vertalers en redacteuren. Zij streefden ernaar de tekst zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke betekenis te brengen, zonder afbreuk te doen aan de leesbaarheid en begrijpelijkheid voor moderne lezers. Meer informatie is te vinden op nbv21.nl.

Fotobijschrift: Syrisch-Orthodoxe jongeren met hun Bijbel. Bisschop Mor Polycarpus staat in het midden en de NBG-delegatie uiterst rechts. © Foto: Syrisch-Orthodoxe Kerk.

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!