Hoofdinhoud

NBG-VU-symposium ‘Duurzaam durven denken vanuit de Bijbel’

Wat heeft de Bijbel te zeggen in het debat over duurzaamheid en ecologische vraagstukken? Daarover houden het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit op 8 maart een symposium: ‘Duurzaam durven denken vanuit de Bijbel’. Sprekers zijn onder meer oud-Kamerleden Marianne Thieme en Carla Dik-Faber en hoogleraar christelijk ecologisch denken David Onnekink.

Aanleiding voor het middagsymposium is het boek Hemels groen. Nieuw licht op duurzaamheid als Bijbels thema. De auteurs zijn hoogleraar Bijbelvertalen Matthijs de Jong en nieuwtestamenticus Cor Hoogerwerf. De Jong: ‘Ook al stond de zorg voor de aarde in de christelijke traditie vaak in de schaduw, het is een belangrijk thema in de Bijbel. Wie de Bijbel zo leest, ontdekt hoe verrassend en actueel de teksten zijn voor onze tijd’. Het symposium is bedoeld voor studenten, theologen, voorgangers en anderen met interesse in ‘groene exegese’ en duurzaamheid als Bijbels thema.

Aanmelden voor het symposium

Tijd en plaats: vrijdagmiddag 8 maart van 14.30-17.00 uur, Vrije Universiteit Amsterdam. Het symposium is gratis toegankelijk, wel is aanmelden noodzakelijk. Ter plekke is het boek Hemels groen te verkrijgen voor de actieprijs van € 22,50.

Het programma

  • 14.00: Inloop met koffie/thee 
  • 14.30: Opening en korte bijdragen door de auteurs Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf
  • 15.00: Bijdragen door:
    • Marianne Thieme, theologe en duurzaamheidsdeskundige, oud-Kamerlid Partij voor de Dieren,
    • Carla Dik-Faber, projectleider GroeneKerken, oud-Kamerlid ChristenUnie 
  • 15.30: Overhandiging aan en bijdrage door David Onnekink, bijzonder Hoogleraar Christelijk Ecologisch Denken, Theologische Universiteit Utrecht 
  • 15.45: Plenair gesprek en discussie met sprekers en publiek
  • 16.15: Afsluiting en borrel

Hemels groen

Hemels groen is een grondleggend boek over duurzaamheid en groene exegese. Het boek laat zien dat de Bijbel zich van Genesis tot Openbaring verzet tegen machtsdenken en uitbuiting van mensen, dier en aarde. Daarvoor in de plaats stelt de Bijbel visioenen van en gerichtheid op heelheid in een gebroken wereld. Zo blijkt de Bijbel hoop en inspiratie te bieden bij het omgaan met de grote vraagstukken van vandaag rond duurzaamheid en biodiversiteit.

Hemels groen telt 330 pagina’s en is vanaf eind februari voor € 24,95 te koop in de boekhandel en in de NBG-webshop.

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!