Hoofdinhoud

NBG-webinars over Lucas 1 en 2

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) houdt op 13 en 14 december inspiratiewebinars over het kerstevangelie. De gratis webinars zijn bedoeld voor voorgangers, predikanten en andere theologen. Het eerste webinar, over Lucas 1, veronderstelt kennis van het Grieks. Het tweede, over Lucas 2, is te volgen zonder Grieks. In januari komt er een postacademische cursus over bijbelvertaalkeuzes.

Inspiratie over Advent en Kerst voor voorgangers

‘Vertellers kunnen iets hebben aan vertalers’, zegt Cor Hoogewerf, die samen met Matthijs de Jong de webinars geeft. ‘Nu binnenkort de bekende kerstverhalen uit het Lucasevangelie weer verteld worden, willen we voorgangers ondersteunen en inspireren. We belichten de kernwoorden en de literaire en historische context. We laten het verband zien met andere passages in het Oude en Nieuwe Testament en we leveren bouwstenen voor een preek.’ 

Met en zonder Grieks

Het eerste webinar concentreert zich op het Lied van Zacharias uit Lucas 1:67–79. Dit webinar wordt gegeven op maandagmorgen 13 december van 10.00-11.15 uur. Hier wordt gewerkt vanuit de Griekse brontekst met aandacht voor de vertaalkeuzes in de NBV21. Kennis van het Grieks is nuttig (maar niet noodzakelijk).   

Het tweede webinar gaat over het Kerstevangelie uit Lucas 2:1–21. Dat wordt gehouden op dinsdagmorgen 14 december van 10.00-11.15 uur. Hier wordt primair gewerkt vanuit de NBV21; kennis van het Grieks is voor deelname niet nodig. 

Interactief en gratis

De webinars zijn interactief met gelegenheid om vragen te stellen via de chat. Deelnemers krijgen na afloop de vertaalaantekeningen met de behandelde stof toegestuurd.

Postacademische cursus bijbelvertalen en vertaaltheorie

Het vertalen van de Bijbel roept regelmatig discussie op. Voorgangers zeggen weleens over een bijbeltekst: “maar eigenlijk staat hier…” Dat kan vragen oproepen bij de toehoorders. Wisten de vertalers dat dan niet? Op welke gronden hebben ze gekozen voor de desbetreffende vertaling? Waarom zou een andere vertaling hier beter passen?

Hierover gaat het in tweedaagse postacademische cursus bijbelvertalen voor predikanten op 25 januari en 1 februari 2022. Het NBG organiseert deze cursus in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit. De cursus is bestemd voor iedereen die professioneel als theoloog werkt, binnen of buiten de Protestantse Kerk. Cursisten bespreken vertaalvoorbeelden met docenten, verdiepen zich in vertaaltheorieën en gaan zelf bijbelvertalen.

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!