Hoofdinhoud

NBV21 gebruikt nieuwste Griekse grondtekst

Deze maand verscheen een nieuw boek in een reeks met alle bronteksten van het Nieuwe Testament in het Grieks. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) gebruikte deze brontekstuitgave in de NBV21. Dat leidt soms – zoals in 1 Johannes 5:18 – tot een opmerkelijk verschil.

Bijbelwetenschapper Cor Hoogerwerf licht vandaag in een blog toe dat deze serie nieuwe Griekse brontekstuitgaven is gebruikt bij het maken van de NBV21. Dat zorgt voor kleine wijzigingen in de vertaling van Marcus, Handelingen en de brieven van Johannes, Petrus, Jakobus en Judas. Deze brontekstuitgave is de eerste die de geschiedenis van de Griekse brontekst tot het jaar 1000 volledig in kaart brengt.

Zichzelf beschermen of beschermd worden

In 1 Johannes 5:18 blijkt één Griekse letter extra de hele zin te veranderen. In de NBV staat: ‘We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft.’ In de NBV21, die in oktober verschijnt, zal staan: ‘We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. Want wie uit God geboren is kan zichzelf beschermen, zodat het kwaad geen vat op hem heeft.’

Hoogerwerf: ‘“Hem” (Grieks: auton) – in ’beschermt hem’ – is waarschijnlijk een latere verandering van wat er eerst stond: “zichzelf” (heauton). “Zichzelf” staat blijkens de nieuwe brontekst veel sterker als oudste tekst dan eerder gedacht.’

Zoon van God (Marcus 1)

De meeste andere verschillen zijn klein, laat Hoogerwerf zien. In Marcus 1:1 bijvoorbeeld verandert er in de vertaling helemaal niets. Daar speelt een bekende kwestie: wordt Jezus hier wel of niet Zoon van God genoemd. Belangrijke handschriften missen de woorden ‘Zoon van God’. De NBV uit 2004 vertaalde hier: ‘Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.’ Hoogerwerf: ‘Het was spannend wat de nieuwe Marcus-uitgave van de brontekst zou doen. Het blijkt nu dat “Zoon van God” iets betere papieren heeft. Dat blijft dus zo in de NBV21.’ Volgens Hoogerwerf is de NBV21 ‘een vertaling die de oudste tekst het dichtst benadert.’

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!