Hoofdinhoud

NBV21 positief ontvangen in de media

Vele creatieve krantenkoppen meldden vorige maand de komst van de NBV21. En vier tv-journaals. Zo bereikten we 5 tot 6 miljoen Nederlanders en Vlamingen. De positieve aandacht voor de Bijbel stemt tot dankbaarheid. Wat waren de hoogtepunten?

Vrijwel alle landelijke kranten in Nederland en Vlaanderen en veel regionale kranten berichtten over de NBV21. ‘De Bijbel waart nog overal rond’ kopte de Volkskrant, ‘Maria is overal in de Bijbel weer maagd’ (idem), ‘Die hoofdletter is juist eigentijds’ (Trouw), ‘Job herroept niet langer zijn woorden’ (Dagblad van het Noorden), ‘Hoe een kameel in de Bijbel plots een dromedaris wordt’ (Het Belang van Limburg). Kranten verbonden met het Algemeen Dagblad kopten: ‘Nieuwe vertaling maakt Bijbel ook mooi om te lezen’, het Friesch Dagblad: ‘Stekelvarken wordt roerdomp’ en de NRC: ‘Weg met die aalmoes’.

TV en radio

De NBV21 zat in het NOS Journaal, in het Jeugdjournaal en het Vlaamse VRT-Journaal (vanaf 15’). Tijd voor Max ging over de NBV21-kunsteditie. De EO maakte Op1Nederland ZingtBlauw BloedHeilig mensenwerk en een special van Visie met Ilse Visser; KRO-NCRV bracht op tv ‘De zin van je leven’ met 21 markante Nederlanders over de bijbeltekst die hen raakte. Radioluisteraars hoorden Cor Hoogerwerf op 3FM over nieuwe dieren in de NBV21 en in ‘Met het Oog op Morgen’, Matthijs de Jong in Kunststof en Kristien Hemmerechts op de Vlaamse radio met een impressie uit Den Haag.

Commentaren en reacties

De meeste commentaren en reacties waren positief. ‘Na zeventien jaar is de Nieuwe Bijbelvertaling grondig herzien’, schreef de NRC. ‘Er is geen afbreuk gedaan aan de literaire kracht van de verhalen, die soms van hoog literair niveau zijn’. BN-de Stem kopte: ‘Er is goed geluisterd naar kritieken’. Trouw vond: ‘Met die 12.000 wijzigingen is een verdere vertaalslag gemaakt naar het moderne Nederlands en dat kan alleen maar worden toegejuicht.’ Trouw schonk de meeste aandacht aan de NBV21: 11 redactionele artikelen, 2 opiniestukken over de eerbiedshoofdletter en enkele lezersbrieven. Het Nederlands Dagblad noemde het ‘een voorrecht dat Nederland en Vlaanderen een gedegen, opnieuw opgefriste bijbelvertaling hebben, waaraan vele bijbelwetenschappers en neerlandici hebben bijgedragen.’ En het Friesch Dagblad schreef: ‘Een nieuwe vertaling is een krachtige illustratie van de levendigheid van taal. Ze houdt de Bijbel toegankelijk voor nieuwe generaties lezers.’

Het Reformatorisch Dagblad (RD) noemde de NBV21 ‘huiswerk voor reformatorische kring’ en schreef: ‘De eerbiedshoofdletter keerde, opmerkelijk genoeg, terug. Ook op tal van andere punten hebben de vertalers naar opmerkingen van lezers geluisterd, en klinkt op een aantal plaatsen de grondtaal weer beter door.’ In reformatorische kring werden theologen geraadpleegd die opmerkten ‘De vertaling is minder interpreterend geworden’ (RD) en: ‘dat veel bezwaren (tegen de NBV, red.) zijn weggenomen’.

Doorbraak in Vlaanderen

In Vlaanderen vonden alle grote publieksmedia de weg naar het NBG, nadat de eerdergenoemde Limburgse krant het AD-artikel over zes nieuwe dieren in de Bijbel overnam. Een grote krant als het Nieuwsblad volgde, met: ‘En in het jaar 2021 schiep God nog zes extra dieren en een vrouwvriendelijkere Bijbel’. Ook de Standaard en de VRT-radiozenders 1 en 2 kwamen met in totaal 12 artikelen en programma-items en 21 online artikelen. Bekende Vlaming Rik Torfs schreef een artikel over de Bijbel in het veelgelezen blad Knack. En de Morgen, die ook eerder de Bijbel al de moeite waard vond om erover te schrijven, vond de NBV21 ‘vrouwvriendelijker en leesbaarder’.

Belangrijk boek

Het valt op dat niet alleen de christelijke media, maar ook de seculiere media volop aandacht hadden voor de komst van de NBV21. Dat wijst erop dat de Bijbel in onze samenleving algemeen gezien wordt als een belangrijk boek.

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!