Hoofdinhoud

NBV21-themanummer Met Andere Woorden: Waardering voor nieuw licht op Bijbelteksten

In het vandaag verschenen themanummer van Met Andere Woorden, het vertaalblad van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG), geven veertien externe auteurs hun indruk van de NBV21 op grond van gedeelten die zij ter inzage kregen. Ze schrijven onder meer over de verbeterde vertaling van Job 42.

Veertien theologen, bijbelwetenschappers en cultuurkenners – onder wie Jacobine Geel, Andries Knevel, rabbijn Lody van de Kamp, Suzan Sierksma-Agteres, Dick Wursten en Heleen Zorgdrager – geven in Met Andere Woorden (MAW) een brede impressie van de NBV21. Van de Kamp legt Genesis 1:1 naast de Joodse vertaaltraditie en noemt de NBV21 ‘een heel zinvol gebruiksvoorwerp’.  

Job herroept niets, maar zwijgt

De NBV21 werpt nieuw licht op bepaalde passages, bijvoorbeeld Job 42:5-6. Daar stond in de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004: ‘Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil.’ In de NBV21 wordt dit: ‘Ik héb U horen spreken, en nu heb ik gezien wie U bent. Daarom zal ik verder zwijgen, nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan.’ Deze vertaalkeuze, waarin Job niets herroept, krijgt steun in het MAW-artikel van de Vlaamse bijbelwetenschapper Hans Debel: ‘Dankzij deze vertaling krijgen bijbellezers eindelijk een adequate indruk van de werkelijke draagwijdte van Jobs ommekeer.’ 

Job uit de Julianabijbel

Andere bijdragen

Twee van de andere auteurs, Heleen Zorgdrager en Marjo Korpel, schrijven in MAW over inclusiviteit aan de hand van het boek Ruth. Suzan Sierksma-Agteres pleit ervoor het Griekse pistis te vertalen met ’trouw’ in plaats van met ‘geloof’. 

Fotobijschrift: Job en zijn vrienden. Gravure uit de ‘Julianabijbel’, 19e eeuw. Foto: NBG/Sandra Haverman. 

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!