Hoofdinhoud

Nieuwe Bijbeledities voor kunst- en literatuurliefhebbers

De NBV21 – de verbeterde Nieuwe Bijbelvertaling – wordt op 13 oktober gepresenteerd in diverse edities. Naast de verschillende edities die het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap laat drukken, verschijnen er twee culturele edities: een literaire uitgave bij Querido Facto en een voor kunstliefhebbers bij Athenaeum. Ook komt er een essaybundel over de Bijbel.

De twee culturele edities van de NBV21 benadrukken het literaire karakter van het Oude en Nieuwe Testament, doordat de tekst, anders dan in de meeste bijbeluitgaven, in één brede kolom is opgemaakt. In beide edities zijn alle bijbelboeken opgenomen die joden, protestanten, katholieken of lutheranen als gezaghebbend beschouwen (‘canonieke’ en ‘deuterocanonieke’ boeken). 

De Bijbel voor lezers bevat een verklarende woordenlijst en cultuurhistorische inleidingen die de lezer helpen om de weg te vinden in de achtergronden van de Bijbel. De inleidingen zijn geschreven door oudheidkundigen en bijbelwetenschappers uit Nederland en Vlaanderen. Deze uitgave is bedoeld voor lezers en voor iedereen met interesse in religie- en cultuurgeschiedenis.   

De Bijbel voor kunstliefhebbers verschijnt full colour in twee delen, rijk geïllustreerd met Nederlandse en Vlaamse meesters uit de 16e en 17e eeuw, geselecteerd door kunsthistoricus Sabry Amroussi. Directeur Ann Demeester van het Frans Hals Museum schreef het voorwoord. 

NBV21

De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw, bedoeld als standaardvertaling voor Nederland en Vlaanderen. Toen de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 uitkwam, beloofde het NBG een revisie omdat dat nodig en waardevol is. De NBV21 heeft veel te danken aan opmerkingen van betrokken lezers. De NBV21 is daardoor de Bijbel vóór en ván de 21e eeuw.  

Essaybundel

Ter gelegenheid van de presentatie van de NBV21 verschijnt de bundel Een gesloten tuin, een verzegelde bron met tien essays over de betekenis van de Bijbel in de 21e eeuw Désanne van Brederode, Arnon Grunberg, Kristien Hemmerechts, Guus Kuijer, Fik Meijer, Christine Otten, Piet Gerbrandy, Anne Vegter, Annelies Verbeke en Frank Westerman. 

Specificaties

De Bijbel voor lezers telt 2000 bladzijden en kost € 45. De Bijbel voor kunstliefhebbers telt 2400 bladzijden en kost € 89,90. 

Een gesloten tuin, een verzegelde bron telt 174 bladzijden en kost € 20. 

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!