Hoofdinhoud

Eén op de vijf Vlamingen leest in de Bijbel

Bijna 40% van de volwassen Vlamingen vindt de Bijbel een relevant boek en één op de vijf leest er ook in. 60% van de Vlaamse bevolking noemt zichzelf christelijk. Van die christenen leest 47% echter niet in de Bijbel. Dat blijkt uit onderzoek naar het Bijbelleesgedrag, waarvan het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) vandaag de resultaten bekend maakt.

Voor zover bekend is dit het eerste onderzoek van deze aard in Vlaanderen. ‘We wilden graag weten wanneer en waarom Vlamingen de Bijbel relevant vinden en erin lezen, en wat daarvan het effect is’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘In Nederland doen we daarnaar periodiek onderzoek. Omdat in 2021 het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap samengegaan zijn, is dit onderzoek nu voor het eerst ook in Vlaanderen uitgevoerd. Positief is dat een aanzienlijk aantal Vlamingen de Bijbel relevant vindt. Ook blijkt Bijbellezen mensen te inspireren: ze ervaren hoop en het motiveert hen om naastenliefde te tonen en duurzame keuzes te maken. Maar het onderzoek laat ook grote uitdagingen zien.’

Leesgedrag, invloed en motivatie

Blijkens het onderzoek leest vier op de vijf Vlamingen (vrijwel) nooit in de Bijbel. Dat geldt ook voor twee derde van de christenen. 1 op de 3 christenen geeft zelfs aan de Bijbel geen relevant boek te vinden. Een breed gedeelde wens is blijkens het onderzoek: ‘meer positieve aandacht voor de Bijbel in kerk en samenleving’. Buitenwerf: ‘Deze uitdagingen gaan we aan, samen met kerken, organisaties en Bijbellezers die de inspirerende boodschap van de Bijbel willen verspreiden.’
De motivatie om te gaan Bijbellezen ligt in Vlaanderen – anders dan in Nederland – vooral in de inspirerende levenslessen en de mooie verhalen uit de Bijbel. In beide landen heeft Bijbellezen duidelijk een positieve invloed. Lezers ervaren het als hoopgevend en als stimulans om zich in te zetten voor de naaste of de wereld om hen heen, ze worden erdoor verrast en vinden antwoorden op hun vragen, zo blijkt uit het onderzoek.

Nederland

Het onderzoek naar het Vlaamse Bijbelgebruik is uitgevoerd door Blauw Research. Eenzelfde onderzoek deed dit bureau in Nederland. Een opmerkelijk verschil, zo blijkt, is dat van de Nederlandse volwassenen zich 41% christelijk noemt, tegen 60% in Vlaanderen. Het percentage van de bevolking dat de Bijbel leest is in beide landen ongeveer gelijk.

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!