Hoofdinhoud

Preekinspiratie: waarom en hoe?

We zijn gestart met een nieuw, wekelijks aanbod voor voorgangers: Preekinspiratie. Wat is het en wat kun je ermee? Vijf vragen aan twee van de samenstellers, Matthijs de Jong, Hoofd Vertalen van het NBG, en Fulco Timmers, Exegetisch Specialist van het NBG en predikant.

Matthijs: “Onder voorgangers leeft sterk de behoefte aan bruikbaar materiaal bij de Bijbel. Leg je voorgangers de vraag voor: ‘Wat zou het NBG voor jou kunnen betekenen?’ dan komt er steevast uit: ‘Zorg voor betrouwbaar materiaal dat ons snel bij de kern brengt, waarmee we zelf aan de slag kunnen.’ We zijn daarom blij dat we met het project Preekinspiratie op deze behoefte kunnen inspelen: wekelijks toelichting en inspiratie bij een Bijbelpassage als basis voor de preek.”

Fulco: “Preekinspiratie is bedoeld voor een grote en diverse groep voorgangers. Het is heel geschikt voor wie zich in korte tijd wil verdiepen in de tekst, want het brengt je snel bij de kern. Ook voor wie minder vertrouwd is met de Bijbelse brontalen is dit materiaal geschikt, omdat de aantekeningen ingaan op belangrijke termen in de tekst. Ik herken de vraag naar zulk materiaal uit mijn eigen praktijk als predikant en ik zie om me heen een toenemende behoefte bij allerlei mensen die voorgaan in diensten: parttimers, HBO-theologen en ook lekenvoorgangers. Dan is het heel zinvol dat er doordacht, inspirerend materiaal beschikbaar is zodat je goed beslagen ten ijs komt.”

Matthijs: “We hopen dat voorgangers uit verschillende kerken Preekinspiratie zullen gaan gebruiken. Iedereen die een Bijbelse basis zoekt zal hier iets vinden om mee aan de slag te gaan. De preek van de één zal er natuurlijk anders uitzien dan die van de ander. Maar het exegetische voorwerk vormt een gedeelde basis.”  

Fulco: “We hebben op basis van eerdere ervaringen een aanpak bedacht die degelijkheid en snelle toepasbaarheid combineert. Allereerst krijg je een korte, inspirerende toelichting. Die brengt je bij de essentie van de tekst en geeft je een richting. Daarnaast zijn er inhoudelijke aantekeningen per vers en met toelichting over de context. Ook is er wekelijks een kort filmpje van een collega-voorganger die zijn of haar ‘preekidee’ bij de tekst vertelt. We werken met series van meestal vier weken, en bij elke serie bieden we ook een verdiepend artikel. Daar moet je natuurlijk even voor gaan zitten, maar dan heb je dus meteen voor vier weken een stevige basis onder je preek!”

Matthijs: “We belichten iedere week één passage uit de Bijbel. We sluiten aan bij het oecumenisch leesrooster, maar volgen wel een eigen insteek met series van telkens vier of vijf weken, waarbij een bepaald Bijbelboek of thema centraal staat. In de aanloop naar Kerst en Pasen leggen we een link met het project van Bijbel Basics, de kindermethode van het NBG. Ons ideaal is, dat we in drie jaar tijd 150 wekelijkse Preekinspiraties samenstellen, verdeeld over zo’n 35 series, waarbij alle kernthema’s van het christelijk geloof aan bod komen en we de rijkdom van het Oude en Nieuwe Testament voor het voetlicht brengen.”

Fulco: “Alles wat we gemaakt hebben, blijft beschikbaar. Dus na verloop van tijd hebben we bij tientallen Bijbelpassages toelichting beschikbaar. Je kunt dan uit die voorraad putten, in aansluiting bij het leestrooster of door je eigen lijn te volgen.”  

Matthijs: “Het NBG stelt de Bijbel beschikbaar in vertaling, en daarnaast willen we ook dat mensen de relevantie van de Bijbel ervaren. We realiseren ons dat dit geen vanzelfsprekendheid meer is. Het is voor voorgangers een uitdaging om de Bijbelse boodschap te verbinden met de vragen van vandaag. Die vertaalslag vullen wij niet in. Maar we kunnen wél een exegetische basis leveren om op te bouwen, met inspirerende aanzetten.”

Fulco: “Ik zie Preekinspiratie ook als logisch vervolg op het beschikbaar stellen van de Bijbel. We doen vertaalwerk, maar onderhouden ook het digitale bijbelplatform debijbel.nl. Het grote voordeel van dat platform is dat je met één klik kunt zien hoe een Bijbelpassage naar iets anders verwijst. Of je zet makkelijk twee vertalingen naast elkaar. Daarnaast is er op de site een schat aan achtergrondinformatie beschikbaar, waardoor je dankzij Preekinspiratie de verdieping vindt die past bij de tekst waarover jij gaat preken.”

Fulco: “Het materiaal van Preekinspiratie kun je met drie woorden samenvatten: betrouwbaar, bruikbaar en inspirerend. We beginnen met een serie van vier weken over de Brief van Jakobus.  Jakobus is een heel boeiende brief! Het gaat over de nog altijd spannende vraag hoe het nu zit met ‘geloven’ en ‘doen’, waarbij actuele thema’s als de verhoudingen tussen arm en rijk en letten op wat je zegt aan de orde komen. Deze serie past in het rooster van september. Daarna volgt een blok over Marcus 10 en een blok over Marcus 12. In de Adventstijd volgen we teksten waarin Betlehem centraal staat. We hopen dat we de verwachtingen kunnen waarmaken. Ook blijven we graag in contact met de gebruikers van Preekinspiratie, want we horen graag hoe het materiaal bevalt en wat er eventueel nog beter kan.”

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!