Hoofdinhoud

Protestantse synode krijgt NBV21

Vanmorgen gaf de Protestantse Kerk in Nederland een exemplaar van de NBV21 aan alle synodeleden. ‘Het is mijn gebed dat deze Bijbel voor kerk en samenleving tot zegen zal zijn’, zei synodepreses Marco Batenburg. 

‘Als Protestantse Kerk in Nederland zijn we het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) dankbaar voor al het werk dat ten grondslag ligt aan deze revisie’, aldus Batenburg. ‘Er ligt een prachtige nieuwe vertaling: dicht bij de brontekst en in hedendaags Nederlands. Het is mijn gebed dat deze Bijbel door velen ter hand zal worden genomen.’ 

Voordat de bijbels werden uitgedeeld hield NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf een dagopening. In 2010 werd de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 ingevoerd als kanselbijbel in de Protestantse Kerk. De NBV21 is de opvolger van de versie uit 2004. 

Feedback verwerkt

Bij het samenstellen van de NBV21 is gebruikgemaakt van feedback uit de kerken, waaronder de Protestantse Kerk. ‘Dat zie je terug in het resultaat’, zegt projectleider Matthijs de Jong, die een korte toelichting op de NBV21 gaf aan de synode. ‘De NBV21 wint aan brontekstgetrouwheid, zonder in te leveren op het Nederlands. We hopen dat de NBV21 haar weg naar alle plaatselijke kerken zal vinden als een vertaling die tegelijk vertrouwd voelt én als nieuw.’  

De ontvangst van de versie uit 2004 in de Protestantse Kerk en de verschillen met de NBV21 worden beschreven door oudtestamenticus Klaas Spronk in het nieuwste nummer van bijbelvertaalblad Met Andere Woorden. 

De NBV21

De NBV21 is de verbeterde Nieuwe Bijbelvertaling, de meest gebruikte Bijbel in Nederland en Vlaanderen. In de NBV21 is feedback van duizenden bijbellezers benut en zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten verwerkt.  

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!