Hoofdinhoud

Surinaamse president Santokhi ontvangt de NBV21

Afgelopen zaterdag ontving president Chandrikapersad Santokhi het eerste NBV21-exemplaar in Suriname. Hij kreeg deze Bijbel aangeboden door Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en Erny van Axel, directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap. Dit gebeurde tijdens de viering in de Grote Stadskerk van Paramaribo, waar de NBV21 gepresenteerd werd.

In zijn toespraak gaf Santokhi aan wat voor hem het belang is van de Bijbel: ‘De Bijbel geeft mensen elke dag veel hoop, mensen die de hoop verliezen door ontwikkelingen die ze soms niet begrijpen – als er iets gebeurt in hun persoonlijk leven, in hun omgeving of in het land. De Bijbel brengt de verbinding tot stand tussen gelovigen en de schepper.’ 

Santokhi benadrukte het belang van een nieuwe vertaling in modern, gangbaar Nederlands voor jongere mensen. Ook gaf hij aandacht aan de Surinaamse inbreng. Hij vond het bijzonder en belangrijk dat de NBV21 tot stand kwam op basis van reacties uit alle Nederlandstalige landen. 

Tijdens de viering rondom de NBV21 werd deze vertaling omarmd door de verschillende culturen in Suriname. Er klonken gebeden in het Aukaans en Javaans en er waren kleurrijke Javaanse, Hindoestaanse en Marron dansen. 

NBG51 en NBV21

In de dagen voorafgaand aan de presentatie organiseerde het Surinaams Bijbelgenootschap presentaties en interviews, waarbij de Nederlandse delegatie uitleg gaf over de NBV21 en in gesprek ging over Bijbelvertalingen in Suriname. Anders dan in Nederland en Vlaanderen is in dit land de NBG-vertaling uit 1951 nog steeds de meest gebruikte vertaling. De Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 vond in Suriname weinig ingang, onder meer vanwege het ontbreken van eerbiedshoofdletters en vertaalkeuzes die soms ver afweken van de vertaling waarmee men vertrouwd was. Omdat deze kritiek in de NBV21 verwerkt is, klinkt er nu wél enthousiasme over deze nieuwe vertaling. Ook in Suriname is de ervaring dat het Nederlands van de vertaling uit 1951 inmiddels stevig verouderd is. 

Verschillende culturen en talen

De Surinaamse bevolking bestaat uit diverse bevolkingsgroepen. Op school leren de Surinamers Nederlands. Ook in de kerken in de dichter bevolkte gebieden wordt meestal Nederlands gesproken en wordt uit een Nederlandse Bijbel gelezen. Maar thuis gebruiken mensen vaak de eigen taal van hun bevolkingsgroep, en in het binnenland wordt veel minder Nederlands gesproken. Het Surinaams Bijbelgenootschap werkt daarom aan Bijbelvertalingen in de diverse talen van Suriname. 

Foto: Rieuwerd Buitenwerf (links) en Erny van Axel (rechts) overhandigen de NBV21 aan president Santokhi 

© Foto NBG, Paul Doth 

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!