Hoofdinhoud

Symposium ‘Het Hoge Woord in de Lage Landen’

Hoe bekend zijn Bijbelverhalen nog in ons land? En welke betekenis geven we vandaag de dag aan die verhalen? Over deze vragen gaat de essaybundel ‘De Bijbel in Nederland’, die in 2018 verscheen.

Ook wordt er een symposium gehouden op 9 maart 2019 dat ingaat op dit soort vragen. Initiatiefnemers van de bundel en het symposium zijn het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Protestantse Kerk in Nederland.

‘Het is van groot belang dat mensen binnen en buiten de kerk in gesprek gaan rond de Bijbel’, zegt René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk. ‘De Bijbel is tenslotte het bronboek van de kerk. De essaybundel De Bijbel in Nederland geeft inzicht in het gebruik ervan in ons land. We hopen dat de bundel de lezer inspireert om met deze inzichten aan de slag te gaan en het geloofsgesprek rond de Bijbel actief te gaan voeren in zijn of haar omgeving.’

Belangrijkste boek

De Bijbel werd in 2016 verkozen tot het belangrijkste boek van Nederland. Tegelijk bleek vorig jaar uit NBG-onderzoek dat Nederlanders er minder in lezen en er minder goed de weg in weten dan twintig jaar geleden. In de essaybundel geven 16 deskundigen van allerlei achtergrond hun analyse van het bijbelgebruik in onze tijd. Ook reiken ze oplossingen aan om de Bijbel dichterbij te brengen, in én buiten de kerk. De essays zijn van onder meer Erik Borgman, Bas van der Graaf, Désanne van Brederode en Ad van Nieuwpoort. ‘De auteurs maken duidelijk dat de tijd dat bijbelkennis vanzelf sprak, echt voorbij is’, aldus NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Maar ze laten ook zien dat deze situatie vensters opent om de Bijbel op nieuwe manieren tot ons te laten spreken.’

Symposium

Bij het onderwerp van deze uitgave wordt een symposium georganiseerd op 9 maart 2019. Het symposium is bedoeld voor vrijwilligers en professionals die een taak vervullen in de kerk en voor ieder ander die interesse heeft in het thema. Beoogde sprekers zijn PThU-oudtestamenticus Klaas Spronk (‘Het Oude Testament als bron van inspiratie’), Désanne van Brederode (‘Lezen moet je blijven leren’) en Maarten Wisse (synode-nota ‘De Bijbel in het midden – het geloofsgesprek te midden van verschillen’). ‘s Middags worden in een reeks workshops eigentijdse, creatieve en effectieve vormen gepresenteerd om te ontdekken wat de Bijbel kan betekenen. Het symposium wordt – in afwijking van de eerder gecommuniceerde datum – gehouden op zaterdag 9 maart 2019 in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse kerk in Utrecht.

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!