Hoofdinhoud

Symposium over boek Hemels groen: ‘van rentmeester naar bondgenoot’

Het beeld van ‘bondgenootschap’ tussen mens en aarde uit het boek Hemels groen heeft potentie om het traditionele ‘rentmeesterschap’ te vervangen. De term bondgenootschap was een terugkerend item in de bijdragen van de sprekers tijdens het symposium over dit boek, dat uitgegeven is door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

David Onnekink, bijzonder hoogleraar christelijk ecologisch denken, ontving vanmiddag het eerste exemplaar van Hemels groen uit handen van auteurs Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf. In zijn reactie zoomde Onnekink in op de kracht van beelden in het spreken over de schepping en de plaats van de mens. ‘Die beelden sturen ons denken, maar zijn altijd tijdgebonden, ze kunnen worden bijgesteld of vervangen.’  

Cor Hoogerwerf belichtte het beeld van ‘bondgenootschap’ vanuit Romeinen 8, een Bijbelhoofdstuk over het zuchten van de schepping. Dat kreeg bijval van verschillende kanten. ‘Mij spreekt bondgenootschap tussen mens en aarde zeer aan’, zei voormalig kamerlid Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. In haar bijdrage paste ze dit toe op de relatie tussen mens en dier. Naast haar sprak voormalig CU-kamerlid Carla Dik-Faber, projectleider van GroeneKerken. Zij verwees hierbij naar Gods verbond met de aarde in Genesis 9. 

Hemels groen laat zien hoe een scheppingsbewuste lezing van de Bijbel je met andere ogen leert lezen. ‘De Bijbel stelt in gesprek met zijn tijd ingesleten beelden bij,’ aldus Matthijs de Jong. ‘Een voorbeeld daarvan is de invulling van het “heersen” van de mens. We laten zien hoe de Bijbel die invulling bijstelt’. Onnekink: ‘Hemels groen helpt om bewuster te lezen. Het laat zien dat in de Bijbel de natuur een eigen plek en waarde heeft, naast de mens.’   

Het boek Hemels groen legt een wetenschappelijke grondslag voor ‘groene exegese’. Het laat zien dat de zorg voor de aarde een belangrijk thema in de hele Bijbel is en dat de Bijbel zich uitspreekt tegen machtsdenken en uitbuiting. Op debijbel.nl staan een interview met de auteurs en een blog gebaseerd op het hoofdstuk over Paulus. Hemels groen is voor € 24,95 te koop in de boekhandel en in de NBG-webshop

Hemels groen

€ 24.95

Foto: Onnekink (midden) krijgt het boek aangeboden door Hoogerwerf (links) en De Jong. © NBG/Willem Jan de Bruin. 

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!