Hoofdinhoud

Veertigdagenthema NBG: ‘Wie is Jezus’

De veertigdagen- of lijdenstijd is traditioneel een tijd waarin veel christenen zich bepaalde dingen ontzeggen om zich te bezinnen op vragen die ertoe doen. Eén zo'n vraag koos het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) als thema voor deze periode: ‘Wie is Jezus?’ Daarover gaat het in het gratis dagboekje, in het paasproject voor kinderen en in de webinars voor voorgangers en andere theologen.

‘”Wie zeggen jullie dat Ik ben?” Deze vraag van Jezus aan zijn leerlingen is vandaag even actueel als 2000 jaar geleden’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘De weken vóór Pasen zijn een uitgelezen moment om stil te staan bij ons eigen antwoord. Het dagboekje werpt licht op het veelzijdige beeld van Jezus dat uit de evangeliën en de brieven in het Nieuwe Testament ontstaat. Ook teksten uit het Oude Testament die de eerste christenen in verband brachten met Jezus, komen langs. Een volledig plaatje van wie Jezus was en is, is waarschijnlijk onmogelijk te geven. Toch worden we uitgenodigd om telkens opnieuw antwoord te geven op die vraag.’ 

Dagboek ‘Wie zeg jij dat Ik ben?’ 

Het dagboekje ‘Wie zeg jij dat Ik ben?’ bevat voor elke dag in de veertigdagentijd een Bijbelgedeelte met korte uitleg en een vraag om over na te denken. Het boekje leidt lezers door het Oude en het Nieuwe Testament, waardoor ze steeds meer ontdekken over wie Jezus is.

Bijbel Basics Paasproject ‘Wie? Wat? Waar!’

Voor kinderen is er een paasproject van kinderdienstmethode Bijbel Basics: ‘Wie? Wat? Waar! Op zoek naar wie Jezus is.’ Daar hoort een boekje bij met dezelfde titel. Anne-Mareike Schol-Wetter: ‘De mensen in Jezus’ tijd waren vaak in de war over Hem. Was Hij een timmerman, een profeet, of de Messias? Of was Hij een bedrieger? In het project en het boekje wordt de sluier steeds verder opgelicht.’ Het project is gratis te downloaden via bijbelbasics.nl. Het boekje is vanaf 16 januari te bestellen in de NBG-webshop

Webinars voor voorgangers 

Bijbelwetenschappers Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf verzorgen twee webinars voor voorgangers en andere theologen bij het thema ‘Wie is Jezus’. Het eerste webinar is op 20 maart van 10-11 uur en gaat in op Jezus als lijdende Messias (Matteüs 16:13-21). Het tweede webinar is op 27 maart en behandelt hoe Jezus zich bekend maakte aan de Emmaüsgangers (Lucas 24:13-35). De webinars geven handvatten voor de toepassing van deze Bijbelpassages in preken en kringwerk en sluiten aan bij het paasproject van Bijbel Basics. Deelname is gratis.

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!