Hoofdinhoud

Vertegenwoordigers van twaalf kerken ontvangen nieuwe Bijbel

Dominee Karin van den Broeke, voorzitter van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, heeft vandaag 12 representanten van kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen een Bijbel uitgereikt en een zegen uitgesproken over de Bijbel.

Karin van den Broeke: ‘Kerken, synagogen en geloofsgemeenschappen zijn dé plaatsen waar de Bijbel gekoesterd wordt, waar de Bijbel open gaat en waar mensen samenkomen om Gods stem te horen die klinkt in de Schrift. En het mooie is: de Bijbel verbindt kerken en gelovigen, dwars door alle verschillen en tradities heen.’ 

Tijdens de bijeenkomst was een grote groep vertegenwoordigers van tientallen kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen aanwezig en ook vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap. Samen staan zij symbool voor de grote breedte van geloofstradities waarbinnen de Bijbel een rol speelt, en waarbinnen het NBG hoopt dat de NBV21 ook tot zegen mag zijn. 

De volgende mensen hebben een Bijbel in ontvangst genomen:

• Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland
• Mgr. Jan Liesen, bisschop van Bisdom Breda en voorzitter van de Katholieke Bijbelstichting
• Ds. Rhoinde Mijnals-Doth, voorzitter van SKIN | Samen Kerk In Nederland
• Dr. Samuel Lee, migrantenpastor en voormalig Theoloog des Vaderlands
• Mgr. Mor Polycarpus, Aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe Kerk
• Drs. Ruth Sleebos, Algemeen secretaris van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
• Rabbijn Menno ten Brink van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam
• Ds. Marc ten Brink, van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
• Commissioner Hannelise Tvedt, commandant van het Leger des Heils
• Ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland
• Martine Versteeg, Relatiemanager Kerk & Jeugd bij MissieNederland
• Ds. Almatine Leene, Theoloog des Vaderlands 

Naast deze symbolische overhandiging zullen in de komende weken ongeveer tweeduizend bijbels worden opgestuurd aan kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland en Vlaanderen.

Foto NBG/Willem Jan de Bruin.

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!