Hoofdinhoud

Webinars voor voorgangers over ‘Wie is Jezus?’

Bijbelwetenschappers Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) geven in de veertigdagentijd twee gratis webinars voor voorgangers over twee belangrijke typeringen van Jezus: als de lijdende messias (Matteüs 16) en als de opgestane (Lucas 24). De webinars worden gehouden op 20 en 27 maart van 10-11 uur.

‘In de evangeliën van Matteüs en Lucas komt de vraag naar Jezus’ rol als Messias op scherp te staan bij zijn lijden en sterven, zegt Cor Hoogerwerf. ‘De vroege kerk worstelde met die vraag. In de webinars lopen we als het ware met Matteüs en Lucas mee op hun zoektocht. Zo kan de betekenis van Jezus’ dood voor vandaag opnieuw oplichten.’

‘Wie is Jezus?’ is het veertigdagen-thema van het NBG en komt terug in verschillende materialen. Het thema is ontleend aan een vraag van Jezus zelf in Matteüs 16. Hij wilde weten hoe er over Hem gedacht werd en wat zijn leerlingen van Hem vonden.

Inhoud, tijdstip en aanmelding

De webinars bespreken twee van de belangrijkste typeringen van Jezus in de evangeliën. Op 20 maart gaat het over Matteüs 16:13-21, waar Jezus getypeerd wordt als de lijdende messias. Op 27 maart wordt Lucas 24:13-35 behandeld, waar Jezus zich bekend maakt aan de Emmaüsgangers als de opgestane.

De webinars zijn kosteloos te volgen en duren van 10.00–11.00 uur.

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!