2019: Een jaar van verbreding

Hoewel het bijbelwerk wereldwijd ontregeld werd vanwege het coronavirus, werd de Bijbel in 2020 veel gedeeld en uitgedeeld. We nemen u in onderstaand – verkort – jaarverslag graag mee door het jaar 2020. Dit jaar is voor het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap een jaar van verbreding geweest.

We konden dit werk alleen doen dankzij de steun van onze leden en donateurs. We zijn dankbaar voor alle mogelijkheden die we zo kregen om Gods Woord voor de wereld dicht bij mensen te brengen.

Vormelingendag in Antwerpen

Op 30 maart beleefden bijna tweeduizend Antwerpse kinderen een bijzondere dag in aanloop naar hun vormsel. Het Vlaams Bijbelgenootschap was partner op deze dag. Zo kreeg elke vormeling het Nieuwe Testament in klein formaat cadeau, met een uitnodigende bladwijzer, en hadden we als Bijbelgenootschap een rol in het slotspektakel: een van onze Vlaamse medewerkers vertelde samen met een zandkunstenaar en een band een eigentijdse versie van het pinksterverhaal.

De Jongerenbijbel kwam uit

In 2019 is er een jongereneditie van de Bijbel in Gewone Taal uitgebracht, in samenwerking met Youth for Christ en de Evangelische Omroep. Aan deze uitgave hebben ook tieners meegewerkt. De Jongerenbijbel bevat achtergrondinformatie rond de Bijbel en informatie op het raakvlak van de Bijbel en vragen die jongeren bezighouden. Ook is er in deze uitgave veel ruimte voor aantekeningen. Zo kunnen jongeren op een creatieve manier bezig zijn met de Bijbel. De uitgave werd positief ontvangen en zal de komende jaren ongetwijfeld een vaste positie krijgen in ons aanbod.

Groei Bijbel Basics zet door

Ons doel voor Bijbel Basics was om in 2019 te groeien naar 120.000 downloads. Dat doel is ruimschoots gehaald – we eindigden het jaar met 197.000 downloads, een groei van 82% ten opzichte van 2018 (in dat jaar bijna 3.800 downloads per week).

Met het maken van de nieuwe materialen lopen we goed op schema – in 2019 bereikten we het punt dat honderd van de tweehonderd zondagen klaar waren.

Naar aanleiding van het kerstproject hebben we de gebruikers een enquête gestuurd; de meeste kerken die Bijbel Basics gebruiken waren zeer tevreden met het materiaal, en gaven ook tips voor verbetering (zoals: meer rekening houden met kinderen die maar één of twee keer komen in de adventstijd). We zullen de adviezen zowel gebruiken voor het nieuw te ontwikkelen materiaal in 2020 als verwerken in het bestaande materiaal.

Blogs geven te denken

In 2019 hebben ongeveer 1,1 miljoen unieke bezoekers van debijbel.nl/debijbel.be gebruikgemaakt (een stijging van 29% ten opzichte van 2018). Daarnaast zijn er nu ongeveer 140.000 downloads van de Mijn Bijbel-app (62.000 meer dan in 2018).

We hebben in 2018 gezien dat leesplannen en blogs een belangrijke aanleiding waren voor mensen om de website en vooral ook de app te gebruiken.

Mede daarom is er in 2019 een nieuw blogprogramma opgezet, met meer ruimte voor een veelkleurig palet van externe christelijke schrijvers. De bedoeling is dat lezers aan het denken gezet worden over de Bijbel en de betekenis van de Bijbel in hun leven. Onze doelstelling was om in 2019 in totaal 120.000 unieke weergaven van onze blogs te krijgen; we eindigden op 306.500 weergaven (een stijging van 360% ten opzichte van 2018).

Aantal bloglezers

306.500

Totaal aantal bloglezers

180.500

Unieke lezers op debijbel.nl

126.000

Unieke lezers op via
Mijn Bijbel-app

De Samenleesbijbel  in het buitenland

Een belangrijk project is de Samenleesbijbel 100 stappen (een versie van de Samenleesbijbel met daarin honderd stappen uit de complete Nederlandse editie). Het bijbelgenootschap van Honduras wilde de Samenleesbijbel graag gaan gebruiken in hun bijbelprogramma in arme delen van de steden, waar bendes de dienst uitmaken. Zij hebben gezorgd voor de vertaling van de stappen in het Spaans, het NBG heeft gezorgd voor de vormgeving en de druk.

In 2019 zijn de eerste 30.000 Spaanstalige Samenleesbijbels naar Honduras en Venezuela gestuurd. En de Bijbelgenootschappen van Libanon en Syrië zijn gestart met het werk aan een Arabische vertaling, die waarschijnlijk in 2020 zal verschijnen. Zo bereiken we veel meer gezinnen met de Samenleesbijbel dan mogelijk is in Nederland en Vlaanderen.

Leesroosters als stimulans

Leesroosters zijn een belangrijke stimulans voor mensen om de Bijbel te lezen en toe te passen op hun dagelijks leven. We zien de afgelopen jaren de belangstelling voor leesroosters toenemen. Voor 2019 hadden we als doel gesteld 30.000 aanmeldingen te krijgen voor leesplannen. Deze doelstelling is ruim gehaald. Er waren 32.900 digitale aanmeldingen.

Daarnaast hebben we drie specifieke leesroosters gedrukt: een veertigdagenrooster, een vakantierooster en een adventsrooster. Het adventsrooster is een Vlaams-Nederlands product geworden. Bij elkaar zijn deze drie leesroosters 42.000 maal aangevraagd.