Kort jaarverslag 2020

2020: een jaar van delen

Hoewel het bijbelwerk wereldwijd ontregeld werd vanwege het coronavirus, werd de Bijbel in 2020 veel gedeeld en uitgedeeld. We nemen u in onderstaand – verkort – jaarverslag graag mee door het jaar 2020.

We konden dit werk alleen doen dankzij de steun van onze leden en donateurs. We zijn dankbaar voor alle mogelijkheden die we zo kregen om Gods Woord voor de wereld dicht bij mensen te brengen.

Een jaar met Covid-19

Op sociale media wijdden we op gepaste momenten aandacht aan de moeilijk periode tijdens de coronacrisis.

Vanaf het begin van de pandemie hebben we als bijbelgenootschap verschillende acties gedaan in Nederland en Vlaanderen. Zo startten we de weggeefactie Juist nu!. Belangstellenden uit Nederland en België konden verschillende gratis uitgaven aanvragen voor zichzelf, kinderen of voor kwetsbare of eenzame bekenden. Uiteindelijk hebben zo’n 20.000 mensen een of meerdere boeken aangevraagd. Ongeveer 10.000 van deze uitgaven zijn geschonken aan het Bijbelgenootschap van Suriname met het doel mensen ook daar in coronatijd te bemoedigen met de Bijbel.

Ook in het buitenland had Covid-19 grote invloed op het werk. Als gevolg van de COVID-19-pandemie en strenge lockdowns kwamen veel projecten voor korte of langere tijd stil te liggen. Daarnaast was het bezoeken van projecten vanaf februari niet meer mogelijk. In plaats daarvan is er intensief online en telefonisch contact geweest met de projecten en bijbelgenootschappen die we ondersteunen.

Dit regelmatige contact met de bijbelgenootschappen heeft de relaties positief beïnvloed. Tegelijkertijd werden veel bijbelgenootschappen financieel zwaar getroffen, omdat zij voor hun inkomsten onder andere afhankelijk zijn van bijbel- en boekverkoop, en dat liep in veel landen enorm terug door strenge lockdowns en economische crisis. Gedurende het jaar heeft de UBS daarom samen met een aantal ‘gevende’ bijbelgenootschappen – waaronder het NBG – besloten het Solidarity Fund op te zetten.

Het NBG heeft circa $ 550.000 (€ 472.000) bijgedragen. Vanuit dit noodfonds zijn in de afgelopen maanden al 35 bijbelgenootschappen geholpen.

NBV-revisie volgens planning afgerond

Met interactieve sliders tonen we de verschillen tussen de NBV en de NBV21.

Voor de revisie stond het jaar 2020 in het teken van de afronding: volgens de planning zou eind 2020 het vertaalwerk helemaal klaar moeten zijn, zodat de NBV21 in oktober 2021 zou kunnen verschijnen. Tot en met september werken we aan de laatste bijbelboeken. Intussen begon in de zomer ook al het traject van de eindredactie: een intensieve controle op alle wijzigingen die we tussen 2017 en 2020 in de teksten hadden aangebracht. Doordat we goed op elkaar waren ingespeeld en helemaal in het project gegroeid waren lukte het om alles wat nodig was binnen de gestelde tijd te doen.

Een bijbelvertaling voor Wit-Rusland (Belarus)

Het Bijbelgenootschap van de Republiek Belarus heeft een actieve werking voor mensen die getroffen zijn door de ramp in Chernobyl (1986).

In 2020 was Wit-Rusland (Belarus) geregeld in het nieuws. Wat wellicht minder bekend is: de Wit-Russische bijbelvertaling is een van de weinig bijbelvertalingen van vóór de Reformatie. Deze verscheen namelijk al op 6 augustus 1517, meer dan vijfhonderd jaar geleden. In Wit-Rusland is er dan ook een grote vraag naar een bijbelvertaling in modern Wit-Russisch. Het vertaalproject is een samenwerking van het Bijbelgenootschap van Wit-Rusland met kerken van verschillende denominaties. Het vertaalproject is van start gegaan in 2020. Inmiddels is het evangelie volgens Johannes al helemaal vertaald en ook het boek GenesLuisterbijbels voor Mozambiqueis is bijna klaar. Gedurende de looptijd van het project zal het Bijbelgenootschap ieder jaar voorpublicaties uitbrengen. Zo kan de nieuwe bijbelvertaling al meteen gebruikt worden.

Luisterbijbels voor Mozambique

Mozambique is een van de armste landen van de wereld. In deze bijzonder ingewikkelde context voelen de medewerkers van het Bijbelgenootschap van Mozambique zich extra gemotiveerd om de hoopvolle boodschap van de bijbel te delen.

Vanaf september 2020 konden veel bijbelverspreidingsprojecten weer van start. Ook de distributie van luisterbijbels werd hervat. In Mozambique is 40% van de bevolking analfabeet. Een luisterbijbel maakt dat veel meer mensen toegang hebben tot het woord van God. Daarom ondersteunt het NBG het luisterbijbelprogramma van het Bijbelgenootschap van Mozambique. Dit programma wordt in kerken gebruikt, maar ook op plekken waar luistergroepen gevormd kunnen worden, zoals gevangenissen, ziekenhuizen en weeshuizen.

Vaker bijbellezen

In 2020 hebben we onder bijbellezers in heel christelijk Nederland een enquête gehouden over bijbellezen.

Er deden 3500 mensen aan mee. Uit de enquête bleek dat 66% van de bijbelgebruikers vaker wil bijbellezen, al gaf 56% ook aan dat dagelijks te doen. uit de Bijbel. Ruim 80% van de respondenten gaf aan (meestal) alleen te zijn bij het bijbellezen. Dat doen ze om in contact te komen met God (64%), voor geloofsopbouw (64%) of om er dagelijkse inspiratie (61%) uit te halen. Aansluitend bij dit onderzoek ontwikkelden we dit jaar verschillende producten. Allereerst het zelfhulpboek Lees je Bijbel, een boek van Corien Oranje en Marijke ten Cate. En aansluitend een podcastserie: ‘Bijbelbekentenissen’. Hierin worden bekende christenen geïnterviewd over hun worstelingen met en oplossingen voor bijbellezen.

Podcasts: van Dagvers tot Bijbelbekentenissen

In 2020 heeft het NBG ook meer geëxperimenteerd met verschillende podcasts.

Hiervoor is er een professionele podcastruimte in het pand gerealiseerd, en maakten we ook gebruik van experts. We begonnen op 1 januari met onze dagelijkse bijbelpodcast Dagvers waarmee we dagelijks zo’n 1.500 mensen bereiken. Deze podcast wordt goed gewaardeerd door de luisteraars. Bijbelbekentenissen is een podcastserie die we gestart zijn in het najaar. Hierin gaan we in gesprek met bekende (christelijke) Nederlanders over hoe mooi, maar ook moeilijk, het kan zijn om uit de Bijbel te lezen.

Een nieuwe naam: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

In onze strategie voor de komende jaren willen we verdere stappen zetten om te komen tot één organisatie die Nederland en Vlaanderen bedient. We hebben besloten te gaan opereren onder één naam: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, met één afkorting: NBG, en met één logo en huisstijl.