Kort jaarverslag 2021

2021: een betekenisvol jaar

In het afgelopen jaar werd nog maar eens duidelijk hoe de Bijbel de bron is die alle kerkgemeenschappen verbindt en hoe relevant dit boek is voor de samenleving als geheel. We nemen je in onderstaand – verkort – jaarverslag graag mee door het jaar 2021.

We konden dit werk alleen doen dankzij de steun van onze leden en donateurs. We zijn dankbaar voor alle mogelijkheden die we zo kregen om Gods Woord voor de wereld dicht bij mensen te brengen.

Bijbelwerk in Nederland en Vlaanderen

De NBV21: de Bijbel van de 21e eeuw

Het belangrijkste project van het NBG in 2021 was de introductie van de NBV21: de Bijbel voor de 21e eeuw, dé standaardvertaling van Nederland en Vlaanderen.

Bij het verschijnen van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 riep het NBG iedereen op om feedback op de vertaling te geven. Alle reacties zouden worden meegenomen om de vertaling bij te werken. We kregen veel waardevolle informatie: dingen als vertaalfoutjes of onduidelijke zinnen, maar ook over hoe de lezers deze Bijbelvertaling ervaren in hun dagelijkse leven. In de vele brieven, e-mails, dossiers, artikelen en boeken werden bovendien enkele duizenden suggesties gedaan om de vertaling te verbeteren. Van 2016 tot 2020 heeft het NBG gewerkt aan de revisie van de NBV. Het vertaalteam heeft de tekst van de NBV vers voor vers tegen het licht gehouden en aan de brontekst getoetst.

Met de introductie van de NBV21 en de daarbij behorende campagne hebben we invulling gegeven aan onze missie: de Bijbel gaat vaker open en mensen ontdekken wat de betekenis van de Bijbel kan zijn voor hun leven.

Het resultaat: een vertaling die vertrouwd voelt én als nieuw.

Presentaties in Nederland en Vlaanderen

De NBV21-presentatie op 13 oktober

De presentatie op 13 oktober in de Grote Kerk in Den Haag was het officiële moment met als hoogtepunt de overhandiging van het eerste exemplaar aan onze beschermheer, koning Willem- Alexander, gevolgd door een overhandiging aan vertegenwoordigers van kerken. We hebben de NBV21 primair als geloofsboek gepresenteerd, maar ook de bredere zeggingskracht van de Bijbel een plek kunnen geven. De presentatie werd bezocht door ruim 300 genodigden, en is via de livestream door 5835 mensen bekeken (en door 990 mensen op een later moment teruggekeken).

De NBV21-presentatie in Vlaanderen

Op 23 oktober is de NBV21 officieel gepresenteerd in Vlaanderen. Daarbij lag de focus meer op het gebruik van de Bijbel in diverse sectoren van de samenleving. De belangrijkste stakeholders waren ook hier aanwezig en voor het NBG in Vlaanderen was de presentatie een goede manier om zichtbaar te zijn. De NBV21 werd overhandigd aan 21 mensen die in hun dagelijkse bezigheden op diverse wijze betekenis geven aan de Bijbel.

NBV21 in de media

Het mediabereik was ongekend hoog: De NBV21 had een mediabereik van bijna 8 miljoen Nederlanders en Vlamingen. De NBV21 werd opgepikt door landelijke tv, kranten, en nieuwswebsites in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast hebben we zes miljoen mensen bereikt via onze radiocommercials, drie miljoen via een postercampagne en ruim acht miljoen via meerdere advertenties in magazines, kranten en (christelijke) bladen.

Missionaire producten

Ook in 2021 bracht het NBG de Bijbel dichtbij door het verspreiden van missionaire producten. Zo verspreiden we een leesplan voor de veertigdagentijd, adventsslingers en kerstboekjes. We hopen met al deze leesplannen en boekjes ook nieuwe mensen te verbinden aan het NBG.

Naast deze producten hebben we dit jaar weer ons vaste Bijbelleesrooster verstuurd aan onze leden en donateurs, als dank. Dit jaar ontvingen 135.000 mensen dit leesrooster. We verzonden ongeveer 65.000 gratis producten meer dan in 2020, een gegeven waar we dankbaar voor zijn.

De adventsslinger van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap hing in vele Vlaamse en Nederlandse huiskamers.

Nieuwe producten

Nooit meer een kleurplaat

Vorig jaar hebben we een boek uitgegeven dat handvatten biedt om met kinderen de Bijbel en geloof te ontdekken en daarover met hen in gesprek te gaan, en dat gebaseerd is op kindertheologie. Nooit meer een kleurplaat is bedoeld voor kinderwerkers, predikanten, leerkrachten, ouders en andere opvoeders.

Rondje Bijbel

Rondje Bijbel is een gezellig gezelschapsspel voor drie tot zeven Bijbelontdekkers vanaf zeven jaar. Het opent levendige gesprekken en verbindt spelenderwijs je familie, vrienden of vereniging rond de Bijbel. De spelers fietsen rond hun Bijbel en (her)ontdekken zo een brede waaier aan inspirerende thema’s, verhalen en figuren uit de Bijbel.

Bijbel Basics is voltooid

Op 21 november 2021 stond de laatste reguliere zondag van Bijbel Basics op het programma: ‘Alles wordt nieuw’, bij Openbaring 21. Hiermee hebben we onze belofte van 200 verhalen meer dan ingelost.

Er is in 2021 265.500 keer materiaal gedownload van Bijbel Basics, een stijging van ruim 50% ten opzichte van 2020. Ongeveer 12.300 gebruikers ontvingen de wekelijkse mail en er zijn
ongeveer 25.000 Bijbel Basics-producten verkocht: de boekjes voor thuis blijken echt in een behoefte te voorzien.

We hebben ook gewerkt aan een pilot met de Engelse versie van Bijbel Basics. Daaromheen hebben we diverse webinars voor kinderwerkers van migrantenkerken gegeven. Zo kan Bijbel Basics ook zijn weg vinden binnen migrantenkerken.

Bijbelwerk in het buitenland

In 2021 waren we opnieuw getuige van de veerkracht, de passie en het geloof bij de Bijbelgenootschappen in het buitenland. Ondanks veel uitdagingen, werden we keer op keer verrast door verhalen dat het Bijbelwerk doorgaat en dat de Bijbelse boodschap impact heeft in het leven van mensen.

De Bijbel in het Viracnon (Filipijnen)

Het Viracnon wordt gesproken door bijna 200.000 mensen op het eiland Catanduanes. Het eiland heeft de veelzeggende bijnaam ‘Land van de Huilende Wind’. De armoede op het eiland is groot, en de enorme orkanen die regelmatig toeslaan, verergeren de situatie.

De Bijbel in Viracnon
Vertalers werken aan een nieuwe vertaling.

Wereldwijd wachten de sprekers van zo’n 1.200 talen nog op een Bijbelvertaling in hun eigen taal. Zo ook de Viracnons, die wonen in het zuiden van het Filipijnse eiland Catanduanes. ‘In onze eigen taal begrijpen we elk woord dat we lezen.’, zegt Nestor C. Solo, voorganger op Catanduanes. Meer dan 100 miljoen mensen wonen er in de Filipijnen. Samen spreken zij ruim 170 talen. In de meeste daarvan is nog geen eigen Bijbelvertaling beschikbaar.

De inwoners van Catanduanes willen de Bijbel heel graag lezen in de taal van hun hart, het Viracnon: ‘Door deze Bijbelvertaling zal het zijn alsof het Woord van God ook ons heeft bereikt.’

De Bijbel voor arbeidsmigranten in de Golfstaten

Esther kreeg onlangs een Bijbel: ‘Ik had de eer een van degenen te zijn die een Bijbel mocht ontvangen. Ik ben er echt zo gelukkig mee. Het Woord van God is precies wat we nodig hebben in omstandigheden als de onze.’

In de Golfstaten wonen honderdduizenden arbeidsmigranten. Deze vele duizenden mensen
komen met name uit India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladesh, de Filipijnen en Ethiopië.
Veel van hen hebben geen opleiding en werken bijvoorbeeld in de bouw, in fastfoodrestaurants of als huishoudster. Door naar de Golfstaten te komen, hopen ze aan de armoede thuis te ontsnappen. Maar voor veel arbeidsmigranten valt hun nieuwe leven tegen. Ze werken en wonen onder erbarmelijke omstandigheden, en hun salaris is zo laag, dat ze er amper iets van naar huis kunnen sturen.

Veel christelijke migrantarbeiders sluiten zich na aankomst aan bij een kerk. Daar wordt hun lijden gezien en samen met het Bijbelgenootschap voor de Golfstaten willen de kerken hen ondersteunen en hoop bieden in deze hopeloze situatie. Dit doen ze onder meer door Bijbels te verspreiden in de verschillende talen die de migrantarbeiders spreken. Zo kan iedereen die dat wil het Woord van God in zijn of haar eigen taal lezen en hier kracht uit putten.