Wij zoeken een lid voor de ledenraad uit een internationale of migrantenkerk

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap werkt eraan om de Bijbel dicht bij mensen te brengen, zodat mensen de Bijbel als bron voor hun leven kunnen ontdekken, lezen en omarmen.

Per mei 2024 ontstaat er een vacature in de ledenraad, en zoeken we een NBG-lid dat internationale en migrantenkerken wil vertegenwoordigen in onze ledenraad.

Ben jij actief lid of voorganger in een internationale of migrantenkerk, en heb je ervaring met bestuurlijke functies? Versterk dan de ledenraad van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en draag bij aan onze missie!

Wat verwachten wij van jou?

Migrantenkerken en internationale kerken zijn belangrijk voor het uitdragen van onze missie. We zijn een interconfessionele vereniging en werken veel samen met allerlei kerken. De laatste jaren zijn we actiever in contact gekomen met internationale en migrantenkerken, en nu zoeken we ook een lid voor de ledenraad uit deze kerken.

De ledenraad komt een à twee keer per jaar samen en heeft een toezichthoudende rol in de vereniging. Een enkele keer wordt een commissie gevormd om een specifiek onderwerp nader uit te lichten.

Wat bieden we jou:

De ledenraad is een belangrijke schakel tussen alle leden van de vereniging en het werk dat in binnen- en buitenland gedaan wordt. We bieden je dus een interessante vrijwilligersfunctie in onze ledenraad. In de ledenraad zitten zeven mensen met allerlei achtergronden en vertegenwoordigt alle leden van onze vereniging.

Taken:

De ledenraad heeft als taak om te kijken of het werk van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap volgens de statuten wordt uitgevoerd. Daarom bespreekt de ledenraad jaarlijks de jaarrekening en het jaarverslag en keurt deze goed. En als er nieuwe meerjarenplannen gemaakt worden, denkt de ledenraad mee en toetst de plannen aan de statuten. Moet er wat veranderen aan de statuten, is het ook de ledenraad die daarover beslist. Ten slotte stelt de ledenraad het bestuur van de vereniging aan dat het directe contact met de directie en het managementteam onderhoudt, de jaarrekening opstelt, en beleidsplannen vaststelt. De vergaderingen vinden in het Nederlands plaats.

Profiel

  • Actief betrokken bij een migrantenkerk in Nederland of Vlaanderen
  • Interesse in bestuurlijk werk
  • Lid van het NBG (of bereid zijn dat bij aantreden te worden)
  • In staat te reflecteren op het functioneren van een vereniging en een organisatie
  • In staat te werken vanuit het statutaire mandaat dat de ledenraad heeft

Meer informatie en solliciteren

Reageer voor 30 november door een korte motivatiebrief waarin je ook jezelf voorstelt te sturen naar o.v.v. Vacature Ledenraad. Wil je meer informatie? Bel dan met Margo Koopmans via 023-514 61 63.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Bekendheid geven aan deze vacature in je eigen netwerk stellen wij wel op prijs!