20Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden,
geef aan mijn uitspraken gehoor.
21Houd ze steeds voor ogen,
bewaar ze in het diepste van je hart.
22Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden,
sterken heel het lichaam als een medicijn.
23Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.
24Neem nooit leugens in de mond,
laat geen bedrog over je lippen komen.
25Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien,
nooit je ogen hoeven neerslaan.
26Effen de weg waarover je gaat,
dan loop je met vaste tred.
27Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links,
wijk alleen uit voor het kwaad.
Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Elke dag de bijbeltekst ontvangen? Volg ons op Twitter of Facebook