Benoemd in 2018
Herbenoembaar in 2023

Directeur/Secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene te ‘s Hertogenbosch

Nevenfunctie:

  • Vertegenwoordiger RK Kerk in Raad van Kerken
  • Bestuurslid Instituut voor Oosters Christendom RU Nijmegen
  • Docent priesteropleiding Bovendonk in Hoeven
  • Bestuurslid stichting Communicantes

Geert van Dartel: “De Bijbel is de bron waaruit ik elke dag put. Ik begin iedere dag met het lezen van enkele bijbelteksten volgens het katholieke leesrooster. Het dagelijks lezen in de Bijbel en het horen van de verkondiging in de gemeenschap van de kerk zijn verschillende dingen, maar allebei wezenlijk. De Bijbel is bijzonder omdat hij dimensies en tijden omspant en de belofte naar een nieuw leven ontsluit.’