NBV21 in Bijbelapps, Bijbelsoftware en beamersoftware

In onderstaande producten is de NBV21 beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van de NBV21 in deze software verwijzen we u naar de leverancier.

Bijbelsoftware

Mocht u de NBV21 missen in het pakket dat u gebruikt, dan kunt u dit het beste aangeven bij de betreffende leverancier. Zij kunnen vervolgens een licentie bij het NBG aanvragen. Het NBG verleent individuele kerken geen licentie om Bijbelvertalingen via eigen of open source beamersoftware te gebruiken.

Algemene voorwaarden voor citeren van Bijbelteksten 

Gebruikt u geen van de bovenstaande softwarepakketten, dan kunt u uiteraard wel de NBV21 of andere vertalingen tonen. Daarvoor gelden dan een aantal voorwaarden.