Voorwaarden Citeren Bijbelvertalingen

Op de Bijbelvertalingen van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Vertalingen

De gebruiksvoorwaarden die op deze pagina te lezen zijn betreffen de volgende vertalingen:

 • NBG-vertaling 1951
 • Groot Nieuws Bijbel
 • Nieuwe Bijbelvertaling
 • Bijbel in Gewone Taal
 • NBV21

Het citeren van Bijbelvertalingen in gedrukte uitgaven

Bijbelvertalingen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden vrijelijk worden geciteerd en/of gedrukt tot een maximum van 100 verzen, mits het aantal geciteerde woorden niet meer bedraagt dan 50% van een Bijbelboek en/of 50% van de tekst van het werk waarin ze worden geciteerd. Er mag in het citaat niets aan de tekst en de spelling gewijzigd worden. In elke uitgave is een copyrightvermelding verplicht.

Er gelden afwijkende voorwaarden voor uitgaven met een oplage lager dan 500 stuks. Voor deze uitgaven geldt dat Bijbelvertalingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden vrijelijk mogen worden geciteerd en/of gedrukt tot een maximum van 500 verzen, mits het aantal geciteerde woorden niet meer bedraagt dan 50% van een Bijbelboek en/of 50% van de tekst van het werk waarin ze worden geciteerd. Er mag in het citaat niets aan de tekst en de spelling gewijzigd worden. In elke uitgave is een copyrightvermelding verplicht.

Het NBG ontvangt graag een gratis exemplaar van uitgaven waarin een van de vertalingen geciteerd wordt.

Indien je uitgave niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, is schriftelijke toestemming nodig. In sommige gevallen geldt de verplichting tot betaling van royalty. Raadpleeg voor een verzoek onderstaand formulier.

Je kunt dit formulier verzenden aan via . Je ontvangt binnen vier weken een reactie.

Het citeren van Bijbelvertalingen in digitale producten

Voor gebruik in digitale toepassingen als apps en websites gelden eigen voorwaarden:

 • Er mogen zonder nadere toestemming per week maximaal 100 nieuwe verzen in een digitale toepassing voor niet-commercieel gebruik op beperkte schaal geciteerd worden. Denk aan weblogs, zelfontwikkelde Bijbelstudieapps die voor een beperkte groep beschikbaar zijn, e.d.
 • Het is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan om Bijbelteksten te ontsluiten via een inhoudsopgave op basis van Bijbelboeken.
 • Er mag in het citaat niets aan de tekst en de spelling gewijzigd worden.
 • In de toepassing wordt een copyrightvermelding opgenomen, en wordt op elke pagina waar een of meerdere teksten geciteerd worden een verwijzing geplaatst (‘lees verder op debijbel.nl’).
 • Voor commercieel gebruik van de bijbeltekst of missionair gebruik op uitgebreide schaal moet altijd vooraf toestemming gevraagd worden bij het NBG.

Voor presentaties via een beamer:

 • Er mogen zonder nadere toestemming maximaal 100 verzen geciteerd worden bij niet-commercieel gebruik in beperkte kring (bv. in kerkdiensten, jeugdbijeenkomsten, Bijbelstudie in een kerkelijke gemeente). Er mag in het citaat niets aan de tekst en de spelling gewijzigd worden en een copyrightvermelding is verplicht. (Opslag of gebruik van meer dan 100 verzen in beamer-software, of in een bestand voor zulke software, is alleen na toestemming van het NBG mogelijk.)

Voor digitaal gebruik in documenten (zoals het online zetten van Bijbelstudies, preken, kerkbladen, werkboeken, etc.):

 • Er mogen zonder nadere toestemming maximaal 100 verzen per publicatie geciteerd worden. Er mag in het citaat niets aan de tekst en de spelling gewijzigd worden en een copyrightvermelding is verplicht.

Copyrightvermelding

De copyrightvermelding voor de verschillende vertalingen luidt als volgt:

 • De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de NBG-vertaling 1951 © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 1951.
 • De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 1995.
 • De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2004.
 • De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2014.
 • De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de NBV21 © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2021.