Dankzij uw bijdrage wordt in Wit-Rusland (Belarus) gewerkt aan een nieuwe vertaling van de Bijbel in het Wit-Russisch. De huidige vertaling is al vijfhonderd jaar oud. Dat mensen de bijbelteksten straks kunnen lezen in hun taal zoals ze die dagelijks spreken, kan christenen in Wit-Rusland helpen Gods Woord beter te begrijpen.
Bedankt voor jullie steun, we zijn blij te weten dat we er niet alleen voor staan.medewerker Bijbelgenootschap

De Wit-Russische bijbelvertaling was een van de weinig bijbelvertalingen van vóór de Reformatie. Deze verscheen namelijk al op 6 augustus 1517, meer dan vijfhonderd jaar geleden. Tegelijkertijd is het ook meteen de enige Wit-Russische bijbelvertaling. In Wit-Rusland is er dan ook een grote vraag naar een bijbelvertaling in modern Wit-Russisch.

Eigen taal

Het vertaalproject is een samenwerking van het Bijbelgenootschap van Wit-Rusland met kerken van verschillende denominaties. Door het hele land kijken christenen ernaar uit om straks Gods Woord te kunnen lezen in hun taal zoals ze die in het dagelijks leven gebruiken. Zo zal deze nieuwe bijbelvertaling mensen helpen om de bijbelse teksten beter te begrijpen.

Een medewerker van het Bijbelgenootschap van Wit-Rusland is erg dankbaar voor de steun vanuit Nederland. ‘We zijn zo blij te weten dat we er niet alleen voor staan. De nieuwe bijbelvertaling in het Wit-Russisch is ontzettend belangrijk voor ons land, zeker nu in deze onrustige tijd. Dankzij jullie steun kunnen we door met het vertaalwerk.’

Eerste bijbelboeken

Het vertaalproject is van start gegaan in 2020. Inmiddels is het evangelie volgens Johannes al helemaal vertaald en ook zijn er 35 hoofdstukken van het bijbelboek Genesis vertaald. Gedurende de looptijd van het project zal het Bijbelgenootschap ieder jaar voorpublicaties uitbrengen. Zo kan de nieuwe bijbelvertaling al meteen gebruikt worden.

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.