Irakese en Syrische vluchtelingen in Libanon leven in extreme armoede. Met gevaar voor eigen leven verlieten zij hun thuis in de hoop op een betere toekomst. Maar de realiteit is hard. Ook in Libanon is het leven zwaar. Naast humanitaire hulp willen veel vluchtelingen heel graag (weer) een eigen bijbel hebben. Wij helpen daarbij. En als extra bemoediging kunt u deze vluchtelingen een persoonlijke boodschap sturen.

Vluchtelingenbijbel

Onlangs heeft het Libanees Bijbelgenootschap de vluchtelingenbijbel ontwikkeld. Een Arabische bijbel, aangevuld met ervaringen, gebeden en getuigenissen van andere vluchtelingen als extra bemoediging. Een bijzondere bijbel die juist in deze moeilijke omstandigheden, troost en hoop kan geven.

‘We kunnen onze zoon vaak niet geven wat hij nodig heeft. Dat breekt mijn hart. In deze moeilijke tijd geeft de Bijbel mij troost. Deze vluchtelingenbijbel is een groot geschenk. Ik koester hem elke dag!’ – Sarah* (25, uit Syrië)

Een troostrijk geschenk

Net als vorig jaar hoopt het Bijbelgenootschap ook dit jaar bijbels uit te delen onder Irakese en Syrische vluchtelingen. Een troostrijk geschenk. Bedankt dat u dit mogelijk maakt met uw bijdrage!

Doe mee met de kaartenactie

Als extra bemoediging kunt u bijvoorbeeld samen met uw kring of gewoon zelf, de vluchtelingen een persoonlijke boodschap sturen, die het Bijbelgenootschap samen met de Bijbels uitdeelt. Hiervoor hebben wij een speciale kaart gemaakt. Meedoen is eenvoudig: stuur een e-mail naar , vertel ons hoeveel kaarten u wenst te ontvangen en naar welk adres we ze kunnen sturen. Retourneer de kaarten met een mooie bemoediging (in het Engels) in een gesloten envelop voor 17 juni naar het onderstaande adres:

Nederlands Bijbelgenootschap
T.a.v. Rianne
Antwoordnummer 272
2000 VC Haarlem

Geef extra voor Libanon

Draagt u dit project een warm hart toe en wilt u ondersteunen met een extra gift? Heel fijn! Klik op ‘donatieformulier Libanon’ en maak uw donatie eenvoudig online over of stort uw bijdrage op NL74 SNSB 0266 3808 08 t.n.v. Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem (o.v.v. ‘donatie Libanon’).

*In verband met veiligheidsredenen zijn de foto’s en namen gefingeerd

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.