Bijbelstudieprogramma Bijbel & duurzaamheid 

Over het programma

‘Groene’ thema’s als klimaat en biodiversiteit houden veel christenen bezig. Daarom organiseert het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) het programma ‘Bijbel en duurzaamheid: inspiratie voor een groene levensstijl’, met webinars voor voorgangers en een boekje voor kerkleden. In de webinars belichten Bijbelwetenschappers en gastsprekers wat de Bijbel zegt over de natuur en het leven op aarde. Besproken wordt of “groene exegese” leidt tot nieuwe inzichten en hoe groene thema’s samen met de gemeente kunnen worden opgepakt.

Boekje Bijbel en duurzaamheid

Dit inspirerende boekje is er voor ‘gewone’ gemeenteleden. Het bevat een Bijbelstudie voor kringen, een Bijbelleesplan voor persoonlijk gebruik en materiaal voor kinderen. Achterin staan tips voor duurzaam leven en een handleiding voor een groene wandeling-met-de-Bijbel.

Het boekje wordt in staffels van 10 exemplaren gratis maar met een giftverzoek toegestuurd. Onderstaand hebben we een formulier om de boekjes voor je gemeente te bestellen.  

We gaan uit van één boekje per gezin/eenheid en elke kerk heeft de mogelijkheid om maximaal 100 boekjes te bestellen. Mochten er toch meer nodig zijn? Neem dan contact met ons op.

Bestel het Boekje Bijbel en duurzaamheid