Bijbelstudieprogramma Bijbel & duurzaamheid 

Over het programma

‘Groene’ thema’s als klimaat en biodiversiteit houden veel christenen bezig. Daarom organiseert het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) het programma ‘Bijbel en duurzaamheid: inspiratie voor een groene levensstijl’, met webinars voor voorgangers en een boekje voor kerkleden. In de webinars belichten Bijbelwetenschappers en gastsprekers wat de Bijbel zegt over de natuur en het leven op aarde. Besproken wordt of “groene exegese” leidt tot nieuwe inzichten en hoe groene thema’s samen met de gemeente kunnen worden opgepakt.

Boekje Bijbel en duurzaamheid

Dit inspirerende boekje is er voor ‘gewone’ gemeenteleden. Het bevat een Bijbelstudie voor kringen, een Bijbelleesplan voor persoonlijk gebruik en materiaal voor kinderen. Achterin staan tips voor duurzaam leven en een handleiding voor een groene wandeling-met-de-Bijbel.

Het boekje is voor slechts 1 euro verkrijgbaar.